Ahlstromin vuosikertomus 2014 julkaistu

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.2.2015 klo 11.15 

Ahlstromin vuosikertomus 2014 julkaistu

Ahlstromin 2014 vuosikertomus on julkaistu tänään yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiön vuosiraportti koostuu kahdesta erillisestä osasta: Ahlstromin vuosikirja 2014 ja Ahlstromin tilinpäätös 2014. Molemmat dokumentit ovat ladattavissa PDF -muodossa internet-sivuilla www.ahlstrom.com/fi, ja ne on mahdollista myös tilata painettuina. Dokumentit ovat myös tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostoina.

Ahlstromin vuosikirja 2014 kertoo taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä toiminnastamme integroidun raportoinnin hengessä. Arviomme mukaan raportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistusta suppealla soveltamistasolla.

Ahlstromin tilinpäätös 2014 sisältää tarkastetun konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 on myös julkaistu tänään erillisenä PDF-tiedostona osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.