Munksjö Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Helsinki, Suomi, 2015-02-12 06:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015 klo. 6:45 CET

Munksjö Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 2.4.2014 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta.

Munksjön hallitus hyväksyi toukokuussa 2014 pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille, yhteensä
noin 35 henkilölle. Osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön
osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen
yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Yhtiökokous päätti 2.4.2014 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita. Hallituksen valtuutus
päättyy 15.4.2015 pidettävän vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 13.2.2015 ja lopetetaan
viimeistään 27.3.2015. Omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta,
joka vastaa noin 0,6 % osakkeista ja äänistä. Munksjö ei ennen omien osakkeiden
takaisinostojen aloittamista pidä hallussaan omia osakkeitaan.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa
tulee toimimaan Nordea Pankki Suomi Oyj.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja
Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.