Munksjö Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Helsinki, Suomi, 2015-01-13 11:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.1.2015 klo. 11.50 CET

Munksjö Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista
sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Työjärjestyksensä
mukaan nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31.
päivänä.

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Finlandia-talossa
keskiviikkona 15.4.2015. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Nimitystoimikunta on tänään pidetyssä kokouksessaan tehnyt vuoden 2015
yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Hallituksen jäsenten lukumäärä laskee yhdellä ja hallituksen jäsenmääräksi
vahvistetaan kuusi (6) jäsentä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter
Seligson, Fredrik Cappelen, Sebastian Bondestam, Elisabet Salander Björklund,
Hannele Jakosuo-Jansson ja Alexander Ehrnrooth valitaan uudelle toimikaudelle.
Hallituksen nykyinen jäsen Caspar Callerström on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä seuraavan kauden hallituksen
jäseniä nimitettäessä. Hallituksen jäseniksi uudelleen valittaviksi ehdotetut
henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan
Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Fredrik Cappelenin hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Nykyisen hallituksen jäsenten tiedot löytyvät osoitteesta www.munksjo.com.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta Nasdaq Tukholmassa
tehdyn rinnakkaislistauksen johdosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikunnan työjärjestystä muutetaan niin,
että oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31.
päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja
Euroclear Sweden AB:n ylläpitämän yhtiön osakkeenomistajarekisterin
perusteella.

Ehdotus hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenten palkitsemisesta

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden ehdotetaan nousevan. Hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 40
000 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkion ehdotetaan nousevan 12 000
euroon. Muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 6 000 euroa.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden
valiokunnan jäsenten 3 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan 6 000 euroa ja
toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkioksi 3 000 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallituksen ja nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 010 234
5001

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja
Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com