Munksjö Oyj on lopettanut omien osakkeiden hankinnan

Helsinki, Suomi, 2015-05-22 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.5.2015 klo. 7:30 CEST

Munksjö Oyj on lopettanut omien osakkeiden hankinnan

Munksjö Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2015 käyttää 2.4.2014 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta
ja että omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta.

Omien osakkeiden hankintaa jatkettiin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen
julkaisemisen jälkeen 15.4.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen omien
osakkeiden hankkimiseen myöntämän valtuutuksen perusteella. Osakkeita
hankittiin ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön osakeperusteisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen
valtuuttamaan tarkoitukseen.

Hallitus hyväksyi toukokuussa 2014 pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille, yhteensä
noin 35 henkilölle.

Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 16.2.2015 ja lopetettiin 21.5.2015. Omia
osakkeita hankittiin 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,6 % osakkeista ja
äänistä.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan ja osakevälittäjänä toimi Nordea Pankki Suomi
Oyj.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.