Ahlstrom julkaisee uudelleen määritetyn strategian ja uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 8.15

Ahlstrom julkaisee uudelleen määritetyn strategian ja uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Ahlstrom on toteuttanut kattavan strategia-arvioinnin ja määrittänyt uudelleen vuoteen 2018 asti ulottuvan strategian ja uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Olemme sitoutuneita kasvuun ja luomaan arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja. Visiomme mukaisesti olemme asiakkaidemme ensisijainen kumppani kuitupohjaisissa tuotteissa.

Asiakkaidemme vaatimusten lähtökohtana ovat loppukäyttäjien tarpeet ja valinnat. Tämä haastaa meitä jatkuvasti kehittämään ja parantamaan kuitupohjaisten materiaalien ratkaisuja. Asiakkaisiimme vaikuttavat maailmanlaajuiset kehitystrendit - väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus, ympäristöystävällisten ja resurssitehokkaiden tuotteiden kysynnän kasvu, terveydenhuollon kasvavat vaatimukset, kaupungistuminen ja ikääntyminen sekä muut muutokset väestönpohjassa - jotka ohjaavat tuotetarjontaamme ja tarjoavat meille runsaasti mahdollisuuksia.

"Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta. Meidän tulee entistä paremmin ymmärtää loppukäyttäjien tarpeet ja tukea asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä innovatiivisella tuotevalikoimalla", sanoo toimitusjohtaja Marco Levi.

Uusi tiekartta

Ahlstromin strategian perustana on kolme menestyksen kulmakiveä: asiakaslähtöiset ratkaisut ja räätälöidyt tuotteet, johtava teknologia ja tuotanto-osaaminen, maailmanlaajuinen toiminta ja syvällinen paikallistuntemus. Missiomme mukaisesti tarjoamme innovaatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja arjen käyttötarkoituksiin.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin vuoden alussa ja se koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat: Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

"Luotamme siihen, että saavutamme vision strategiallamme", Levi jatkaa. "Ollaksemme paras mahdollinen kumppani asiakkaillemme, meidän on muutettava toimintatapaamme."

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategian painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla.

Ahlstromin hallitus on hyväksynyt yhtiön uudistettua strategiaa tukevat uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

  • Liikevoittomarginaali: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
  • Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
  • Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoittomarginaali ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita tai lopetettuja toimintoja.

Ahlstromin toimitusjohtaja Marco Levi esittelee strategian ja vuoden 2015 tilinpäätöksen analyytikoille ja lehdistölle tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä perjantaina 29.1.2016 klo 11:00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti). Myös tilinpäätös 2015 esitetään samassa tilaisuudessa.

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0129_q4/.

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 2313 1619
Ruotsissa +46 (0)8 5065 3933
Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3427 1929

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat. Osallistumiskoodi on 5738142.

Strategiapresentaatio on saatavilla yhtiön verkkosivuilta tämän päivän aika: http://www.ahlstrom.com/fi/Ahlstrom/Strategia/

Lisätietoja:
Satu Perälampi
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4738

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.