Ahlstrom julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista eikä levittää Yhdysvaltoihin tai henkilöille, jotka ovat sijoittuneet muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista.

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.12.2016 klo 13.45

Ahlstrom julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen senior-ehtoisia vakuudettomia joukkovelkakirjoja ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen

Ahlstrom Oyj julkistaa suostumusten hakumenettelyn koskien sen ulkona olevia 100 000 000 euron senior-ehtoisia vakuudettomia kiinteäkorkoisia vuonna 2019 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000108501) ("Joukkovelkakirjat") hankkiakseen suostumisia, vaateista luopumisia ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevia päätöksiä ("Ehdotus"), joita 7.11.2016 tiedotettu Ahlstrom Oyj:n absorptiosulautuminen Munksjö Oyj:ön voi edellyttää ("Yhdistyminen").

Ahlstrom Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn ja kutsuu koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen 10. tammikuuta 2017 klo 9.00 Suomen aikaa Nordean tiloissa, osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki, päättämään Ehdotuksesta ("Kokous"). Kokouskutsu on tämän tiedotteen liitteenä.

Suostumusten hakumenettelyssä Ahlstrom Oyj tarjoaa seuraavat palkkiot: (i) joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa pätevän äänestyslomakkeen Ehdotuksen puolesta ennen 23.12.2016 kello 12.00 Suomen aikaa on oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,50 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu ("Early Instruction Fee -palkkio"), ja (ii) joukkovelkakirjanhaltija, joka ei ole oikeutettu Early Instruction Fee -palkkioon mutta toimittaa pätevän äänestyslomakkeen ennen 5.1.2017 kello 12.00 Suomen aikaa tai osallistuu Kokoukseen ja allekirjoittaa viimeistään Kokouksen yhteydessä pätevän äänestyslomakkeen, on oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,10 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu ("Basic Instruction Fee -palkkio"). Palkkioiden maksu on ehdollinen (i) Ehdotusten hyväksymiselle Kokouksessa ja (ii) Yhdistymisen toteutumiselle.

Suostumusten hakumenettelyn ehdot (sisältäen äänestyslomakkeen) on kuvattu erillisessä consent solicitation memorandum -muistiossa, joka on saatavilla Solisitaatioagenteilta.

Solisitaatioagentit:

Nordea Pankki Suomi Oyj: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996

SEB: SEBLiabilityManagement@SEB.se / +358 961628520

Maksuasiamies:

Nordea Bank Finland Plc: is.operations.fi@nordea.com

Ahlstrom Oyj

Mikko Lankinen
Vice President, Treasury
Puh. 0400 429 277

Juho Erkheikki
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.

Vastuuvapauslauseke

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä tätä ilmoitusta tulee lukea yhdessä consent solicitation memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette epävarma tästä pörssitiedotteesta, consent solicitation memorandum -muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole pyyntö antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai consent solicitation memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Ahlstrom Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai consent soliciation memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Suostumusten hakumenettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai consent solicitation memorandum -muistio eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Securities Act of 1993, muutoksineen, mukaisesti ("Securities Act"), tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Securities Actin mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Kutsu joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen on tämän tiedoteen liitteenä PDF-muodossa.