Ahlstrom vetäytyy Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2016 klo 08.50

Ahlstrom vetäytyy Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä

Ahlstrom ja Owens Corning ovat päättäneet vetäytyä  järjestelystä, jossa Ahlstromin Building & Wind -liiketoimintayksikkö myydään Owens Corningille johtuen haasteista viranomaishyväksynnän saamiselle Saksassa.

Ahlstrom jatkaa Building & Wind -liiketoimintayksikön operatiivista toimintaa ja kehittämistä kuten ennenkin. Yksikkö raportoidaan osana Filtration & Performance -segmenttiä. Vuonna 2015 Building & Wind -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 83,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuussa 2016 yksikön liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa.

"Vuonna 2015 Owens Corning lähestyi meitä aikeenaan ostaa Ahlstromin Building & Wind -liiketoimintayksikkö. Kahdenkeskiset neuvottelut aloitettiin samana vuonna. Saksan kilpailuviranomaiseen liittyvien odottamattomien haasteiden seurauksena ja huolellisen harkinnan jälkeen, olemme päättäneet pitää liiketoimintayksikön osana Ahlstromin innovatiivisia kuitumateriaaleja. Neuvotteluiden aloittamisen jälkeen Building & Wind -liiketoimintayksikön - kuten koko Ahlstrom-konsernin - kannattavuus on parantanut selvästi ja yksiköllä on selkeästi myönteinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja rahavirtaan", sanoo Ahlstromin toimitusjohtaja Marco Levi. "Olemme sitoutuneita palvelemaan asiakkaitamme ja parantamaan liiketoimintayksikön kilpailukykyä, ja sillä on positiivinen vaikutus strategisten tavoitteidemme saavuttamisessa: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 prosenttia vuoteen 2018 mennessä ja velkaantumisasteen pitäminen alle 100 prosentin."

Vertailukelpoiset historialliset taloudelliset luvut ovat saatavilla ennen 3.8.2016 julkaistavaa tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsausta.

Myynti julkistettiin 21.1.2016. Saksan kilpailuviranomaiset käynnistivät 8.4.2016 suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen selvityksen.

Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.