Ahlstromin 2013-2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuma

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 08.45

Ahlstromin 2013-2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuma

Ahlstromin hallitus on vahvistanut vuosien 2013-2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella tehtävät maksut. Järjestelmän ansaintajakso oli 2013-2015.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt siirtää vastikkeetta korkeintaan 110 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita korkeintaan 27 saajalle kannustinohjelman osakepalkkioina. Lisäksi yhtiö maksaa jokaiselle saajalle käteisosuuden, joka on kokonaispalkkiosta maksettavien verojen suuruinen. Osakkeet siirretään saajille 30.4.2016 mennessä.

Yhtiön hallussa on omia osakkeita tällä hetkellä 149 005 kappaletta, mikä vastaa noin 0,32 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.