Ahlstromin nimitystoimikunnan kokoonpano

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 09.50

Ahlstromin nimitystoimikunnan kokoonpano

Ahlstrom Oyj:n kolme suurinta rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa, 31.5.2016 tilanteen mukaan, ovat valinneet seuraavat henkilöt edustajikseen yhtiön nimitystoimikuntaan:

  • Thomas Ahlström, AC Invest Six B.V. ja alla mainitut osakkeenomistajat
  • Alexander Ehrnrooth, Vimpu Intressenter Ab ja Belgrano Inversiones Oy
  • Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäksi nimitystoimikunnan jäseninä toimivat Ahlstrom Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström sekä hallituksen nimittämänä hallituksen jäsen Harri-Pekka Kaukonen.

Osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaa. Ryhmän osakeomistukset lasketaan yhteen äänioikeuksia laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat ovat esittäneet yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 30.5.2016.

Ahlstromin tietoon on saatettu, että kaksi tällaista sopimusta on tehty. AC Invest Six B.V.:n, Kai Nahin, Niklas Lundin, Michael Sumeliuksen, Kasper Kylmälän ja Carl Ahlströmin muodostaman ryhmän yhteenlaskettu osakeomistus oli 8 293 086 (17,8 %). Vimpu Intressenter Ab:n ja Belgrano Inversiones Oy:n yhteenlaskettu osakeomistus oli 6 275 000 (13,4 %).

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakeomistus oli 1 532 200 (3,3 %).

Nimitystoimikunta valitsi 6.6.2016 keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas Ahlströmin. Toimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2017.

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2016 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Lisätietoja:

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.