Ahlstromin omien osakkeiden luovutus

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2016 klo 09.15

Ahlstromin omien osakkeiden luovutus

Ahlstrom Oyj on tänään luovuttanut vastikkeetta yhteensä 80 196 omaa osaketta yhtiön vuosien 2013-2015 pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille.

Suunnattu anti perustui varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 antamaan valtuutukseen ja Ahlstromin hallituksen valtuutuksen perusteella tekemään päätökseen.

Luovutuksen jälkeen Ahlstromin hallussa on 68 809 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,15 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.