Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2016 klo 8.45

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Alexander Ehrnrooth (s. 1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja Jan Inborr (s. 1948). Anders Moberg, hallituksen jäsen vuodesta 2009, Lori J. Cross, hallituksen jäsen vuodesta 2010, Markus Rauramo, hallituksen jäsen vuodesta 2014, ja Panu Routila, hallituksen jäsen vuodesta 2014, ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Jan Johansson (s. 1954, ruotsin kansalainen), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963, suomen kansalainen), Hans Sohlström (s. 1964, suomen kansalainen) ja Riitta Viitala (s. 1959, suomen kansalainen).

Oikeustieteen kandidaatti Jan Johansson on Vinda International Holdings Ltd.:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut Svenska Cellulosa AB:n toimitusjohtajana vuosina 2007-2015 ja Boliden AB:n toimitusjohtajana vuosina 2001-2007. Tätä ennen Johansson on toiminut eri johtotason tehtävissä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

TkT, DI Harri-Pekka Kaukonen on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2011-2015 ja eri johtotason tehtävissä Oy Karl Fazer Ab:ssä vuosina 2003-2011. Tätä ennen hän oli osakas McKinsey & Companyssä vuosina 1999-2003.

DI, KTM Hans Sohlström on toiminut Rettig Groupin toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja päällikkötason tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990-2012. Sohlström aloittaa 1.2.2016 Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana.

KTT, KTM Riitta Viitala toimii Vaasan yliopistossa johtamisen professorina. Tätä ennen hän on ollut muun muassa koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutissa, opetus- ja kehittämistehtävissä Keski-Pohjanmaan ja Helian ammattikorkeakouluissa sekä Suomen Postissa henkilöstön kehittämispäällikkönä ja hallintopäällikkönä Tapio Laakso Oy:ssä. Viitala on Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n hallituksien jäsen.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi he ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi:

  • Alexander Ehrnrooth, joka on Vimpu Intressenter Ab:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.
  • Hans Sohlström, joka aloittaa Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana 1.2.2016. Ahlström Capital on AC Invest SIX B.V.:n epäsuora omistaja.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat ovat saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he nimittävät Hans Sohlströmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja  63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Jäsenet 42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2015 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan muutoksia työjärjestykseensä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Muutokset perustuvat pääosin 1.1.2016 voimaan tulleeseen uuteen hallinnointikoodiin. Yksityiskohtaiset muutosehdotukset tullaan julkaisemaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Ahlstromin nimitystoimikunta

Thomas Ahlström (puheenjohtaja, edustaen AC Invest Six B:V:tä), Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab), Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Panu Routila (Ahlstromin hallituksen puheenjohtaja) ja Jan Inborr (Ahlstromin hallituksen jäsen).

Lisätietoja:
Thomas Ahlström
Ahlstrom Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 550 2330

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.