Ilmoitus omistusosuuksien muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.11.2016 klo 16.20

Ilmoitus omistusosuuksien muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj on saanut 7.11.2016 päivätyn arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen muutoksista Virala Oy Ab:n tytäryhtiöiden omistuksista.   

Ilmoituksen mukaan Viknum AB on hankkinut kaikki Vimpu Intressenter AB:n omistamat osakkeet Ahlstrom Oyj:ssä. Viknum ja Vimpu Intressenter ovat Virala Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä. Viralan epäsuoraomistus Ahlstromissa on muuttumaton, ja se omistaa 5 725 000 osaketta mikä on 12,27 % osakkeista ja äänistä.

Viknumin omistusosuus Ahlstromista on 7.11.2016 noussut yli 5 % (1/20) ja yli 10 % (1/10). Vastaavasti Vimpu Intressenter AB:n omistus on laskenut alle 10 % (1/10) ja 5 % (1/20).

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.