Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.6.2016 klo. 14.30 CEST Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty Munksjön nimitystoimikunta on nimetty. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan: - Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja muut osakkeenomistajat alla kuvatun mukaisesti), - Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) ja - Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on valinnut Mats Lindstrandin toiseksi asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Thomas Ahlströmin toimikunnan puheenjohtajaksi. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finlandin pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakerekisterin perusteella. Nimitystoimikunta on nimitetty seuraavien kolmen osakkeenomistajan toimesta: Viknum AB, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä alla kuvattu osakkeenomistajien ryhmä. Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Munksjön tietoon on saatettu, että yksi osakkeenomistajien ryhmä on sopinut kyseisen sopimuksen. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet AC Invest Five B.V. (Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö), Kai Nahi, Niklas Lund, Kasper Kylmälä, Michael Sumelius ja Carl Ahlström. 31.5.2016 AC Invest Five B.V.:n ja yllä mainittujen muiden osakkeenomistajien yhteenlaskettu osakeomistus oli 9 268 350 (18,2 %), Viknum AB:n osakeomistus oli 6 050 000 (11,8 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus oli 4 101 899 (8,0 %). Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Munksjö Oyj Lisätietoja: Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, puh. +46 72 703 6336 Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.