Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 16 juni 2016 kl. 14:30 CEST Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd Munksjös valberedning (tidigare nomineringsorganet) har utsetts. Valberedningen består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Följande tre representanter har nominerats till valberedningen; - Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy och andra aktieägare enligt nedanstående), - Alexander Ehrnrooth (Viknum AB) och - Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen). Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar enligt valberedningens arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har därtill utsett Mats Lindstrand att fungera som den andra sakkunniga medlemmen. Valberedningen har bland sina medlemmar valt Thomas Ahlström till ordförande. Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab samt det register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden AB. Valberedningen har utsetts av Viknum AB, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och en aktieägargrupp bestående av nedan nämnda aktieägare. Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Munksjö har blivit informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan AC Invest Five B.V. (ett helägt dotterbolag till Ahlström Capital Ab), Kai Nahi, Niklas Lund, Kasper Kylmälä, Michael Sumelius och Carl Ahlström. Den 31 maj 2016 uppgick innehavet av aktieägargruppen bestående av AC Invest Five B.V. samt andra aktieägare enligt ovan till 9 268 350 (18,2%) aktier, Viknum AB:s innehav till 6 050 000 (11,8%) aktier och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav till 4 101 899 (8,0%) aktier. Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 6336 Munksjö - Materials for innovative product design Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.