Munksjö Oyj;n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2016: Liiketulosprosentti parani selkeästi

MUNKJSÖ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2016 KLO. 7.30 CEST Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maalis 2016: Liiketulosprosentti parani selkeästi Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 2016 - Liikevaihto oli 288,0 (280,2) milj. euroa. - Käyttökate oli 31,0 (26,5) milj. euroa, joka vastaa 10,8 % (9,5 %) käyttökateprosenttia. Katsauskaudella ja edellisvuoden vastaavalla jaksolla ei ollut kertaluonteisia eriä. - Liiketulos oli 16,3 (13,2) milj. euroa ja kauden tulos 6,3 (9,7) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,19) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 (-4,6) milj. euroa. AVAINLUVUT tammi–maalis tammi–joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,8 9,5 8,3 Käyttökate 31,0 26,5 +17% 86,3 Käyttökateprosentti, % 10,8 9,5 7,6 Liiketulos (oik.*) 16,3 13,2 +23% 40,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 5,7 4,7 3,5 Liiketulos 16,3 13,2 +23% 32,7 Liiketulosprosentti, % 5,7 4,7 2,9 Kauden tulos 6,3 9,7 -35% 22,8 Tulos/osake, EUR 0,12 0,19 -36% 0,44 Korollinen nettovelka 234,4 241,1 -3% 227,4 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2015 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti “Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Hinnankorotuksilla on ollut odotettu täysimääräinen vaikutus ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, ja olemme kuroneet umpeen kuilun, joka syntyi sellun hintojen nousun seurauksena vuoden 2015 aikana. Markkinakysyntä pysyi vakaana vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Volyymien kasvu ensimmäisen neljänneksen aikana johtui pääasiassa erikoissellun toimitusten lisääntymisestä. Kasvatimme erikoisselluvarastoja viime vuonna ensimmäisellä vuosineljänneksellä varmistaaksemme palvelutason toisen neljänneksen kunnossapitoseisokin aikana. Kannattavuutemme on odotetusti parantunut sekä omien toimenpiteidemme että aiempaa suotuisten kustannusolosuhteiden seurauksena. Käyttökatteemme vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhtiömme historian korkein. Se luo vakaan perustan kannattavuustavoitteemme saavuttamiselle. Tavoitteenamme on, että käyttökateprosentti on 12 prosenttia vuoden lopulla. Keskitymme edelleen ratkaisuihin, joka luovat asiakkaillemme lisäarvoa, ja olemme onnistuneet vahvistamaan johtavaa asemaamme erikoispaperien erityissegmenteissä.” Tulevaisuuden näkymät Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2016 vakaana ja heijastavan kausivaihteluja. Kertaluonteisilla erillä oikaistun käyttökatteen odotetaan vuoden 2016 osalta parantuvan edellisvuoteen verrattuna käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnitelman seurauksena. Suunnitelma perustuu operatiivisen tehokkuuden parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä kausiluonteisten seisokkien vuoden 2016 lopussa odotetaan toteutuvan kausiaikataulun mukaisesti ja suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu syyskuussa 2016 ja vaikuttaa siten kolmannen neljänneksen tulokseen. Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan 35–40 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kannattavuustavoite saavutetaan vuoden 2016 lopulla Munksjön tavoitteena on saavuttaa 12 prosentin käyttökate vuoden 2016 lopulla. Kannattavuuden parantaminen perustuu operatiivisen tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Suurin osa toimenpiteistä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi sisältää kustannustason mukautustoimia. Liiketoiminta-aluekohtaiset kannattavuustavoitteet ovat 15–16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Decor, 12–13 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Release Liners, 15–16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Industrial Applications ja 9–10 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset, mukaan lukien päätös 0,30 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta, sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Munksjö-konserni tammi–maalis tammi–joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,8 9,5 8,3 Käyttökate 31,0 26,5 +17% 86,3 Käyttökateprosentti, % 10,8 9,5 7,6 Liiketulos (oik.*) 16,3 13,2 +23% 40,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 5,7 4,7 3,5 Liiketulos 16,3 13,2 +23% 32,7 Liiketulosprosentti, % 5,7 4,7 2,9 Kauden tulos 6,3 9,7 -35% 22,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit 9,9 8,9 11% 39,8 Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 732 2 755 -1% 2 774 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Ensimmäinen neljännes 2016 - Konsernin toimitusmäärät kasvoivat pääasiassa sellutoimitusten lisääntymisen myötä. Viime vuoden vastaavalla jaksolla erikoissellun tuotantolaitos kasvatti varastoa varmistaakseen palvelutason kunnossapitoseisokin aikana. - Liikevaihto nousi 288,0 (280,2) milj. euroon, kun volyymien kasvu kumosi keskihinnan laskun vaikutuksen. Keskihinta laski pitkäkuituisen erikoissellun myyntihinnan alenemisen seurauksena. - Käyttökate nousi 31,0 (26,5) milj. euroon, ja käyttökateprosentti oli 10,8 % (9,5 %). Katsauskaudella ja viime vuoden vastaavalla jaksolla ei kirjattu kertaluonteisia eriä. Kannattavuus parani pääasiassa muuttuvien kustannusten laskun seurauksena. Muuttuvat kustannukset pienenivät energian ja raaka-aineiden hinnanlaskun sekä kannattavuuden parantamiseen tähtäävään suunnitelmaan liittyneiden operatiivisen tehokkuuden parannustoimien seurauksena. Valuuttasuojauksesta raportointikaudella aiheutuneet 0,1 (2,2) milj. euron tappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. - Liiketulos oli 16,3 (13,2) milj. euroa, ja kauden tulos oli 6,3 milj. (9,7) milj. euroa. - Katsauskaudella suojauksesta aiheutui 0,1 (2,4) milj. euron tappio, joka on kirjattu liiketulokseen. Rahoituseriin kirjattiin 2,6 milj. euron kurssitappiot (5,5 milj. euron voitto). Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 27.4.2016 klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) ravintola Savoyssa (osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki). Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot Puh. nro: +358 (0)9 6937 9590 Tilaisuuden tunnus: 4697677 Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0427_q1 Tulevat taloudelliset katsaukset Kaikki sijoittajatapahtumien tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.munksjo.com/sijoittajat. Munksjön seuraava taloudellinen katsaus, osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuun 2016, julkaistaan keskiviikkona 27.7.2016. Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.munksjo.com. Munksjön hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen jokaista tulosjulkistusta. Vuosikertomus 2015 julkaistiin elektronisesti 9.3.2016. Vuosikertomus sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla erillisinä asiakirjoina osoitteessa www.munksjo.com. Lisätietoja Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.