Ahlstrom julkistaa senior-ehtoisten vakuudettomien joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen positiivisen tuloksen

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää Yhdysvaltoihin tai henkilöille, jotka ovat sijoittuneet muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista.

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.1.2017 klo 10.35

Ahlstrom julkistaa senior-ehtoisten vakuudettomien joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen positiivisen tuloksen

Ahlstrom Oyj:n 100 000 000 euron senior-ehtoisia vakuudettomia kiinteäkorkoisia vuonna 2019 erääntyviä joukkovelkakirjoja (ISIN FI4000108501) ("joukkovelkakirjat") koskeva joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidettiin 10. tammikuuta 2017.

Joukkovelkakirjanhaltijat päättivät hyväksyä ehdotukset koskien suostumusten antamista ja vaateista luopumista ("suostumukset ja luopumiset") ja päättivät muuttaa Joukkovelkakirjojen ehtoja ("muutokset").

Suostumukset ja luopumiset astuivat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne hyväksyttiin joukkovelkakirjanhaltioiden kokouksessa ja muutokset astuvat voimaan, kun 7. marraskuuta 2016 julkistettu Ahlstromin absorptiosulautuminen Munksjö Oyj:hin pannaan täytäntöön ("täytäntöönpanopäivä"). Munksjö julkistaa pörssitiedotteen, kun täytäntöönpanopäivä on tapahtunut.

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä maksettavat palkkiot maksetaan viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa täytäntöönpanopäivästä. Suostumusten hakumenettelyn yksityiskohtaiset ehdot on kuvattu 2. joulukuuta 2016 päivätyssä consent solicitation memorandum -muistiossa, joka on saatavilla solisitaatioagenteilta.

Solisitaatioagentit:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com / +45 61612996
SEB: SEBLiabilityManagement@SEB.se / +358 961628520

Ahlstrom Oyj

Mikko Lankinen         
Vice President, Treasury
Puh. 0400 429 277

Juho Erkheikki
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.