Ahlstrom-Munksjö jatkaa omien osakkeiden hankintaa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.5.2017 klo 16.35 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 16.5.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta ja jatkaa omien osakkeiden hankintaa. Valtuutus hankkia yhteensä enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä vuonna 2018. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 17.6.2017 Hallitus päätti 2.5.2017 käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 antamaa valtuutusta hankkia omia osakkeita. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 3.5.2017 ja päätettiin 15.5.2017. Omia osakkeita hankittiin 90 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,1 % osakkeista ja äänistä. Ahlstrom-Munksjön hallussa oli 16.5.2017 yhteensä 156 729 omaa osaketta. Näiden kahden valtuutuksen nojalla omia osakkeita hankitaan yhteensä korkeintaan 300 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,3 % osakkeista ja äänistä. Hankittuja osakkeita käytetään ensisijaisesti yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.