Ahlstrom-Munksjö fortsätter att återköpa egna aktier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 16 maj 2017 kl. 16:35 CEST  Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda det bemyndigande som gavs av bolagsstämman den 16 maj 2017 och fortsätter återköpen av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva högst 8 000 000 av bolagets egna aktier gäller till det att bolagsstämman 2018 avslutas. Återköpen av aktier inleds tidigast den 17 maj 2017. Den 2 maj 2017 beslöt styrelsen att använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av bolagsstämman den 6 april 2016. Återköpen av aktier inleddes den 3 maj 2017 och avlutades den 15 maj 2017. Under denna period återköpte Ahlstrom-Munksjö 90 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och röster. Den 16 maj 2017 innehar Ahlstrom-Munksjö 156,729 egna aktier.  Antalet aktier som ska förvärvas genom de två bemyndigandena får inte överstiga 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster. De aktier som återköps kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Abp kommer att genomföra aktieåterköpen. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.