Ahlstrom-Munksjö Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.5.2017 klo 18.55 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 6.4.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia omia osakkeita. Valtuutus hankkia yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita päättyy 16.5.2017 pidettävän vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 3.5.2017 ja lopetetaan viimeistään 16.5.2017. Ahlstrom-Munksjö suunnittelee jatkavansa omien osakkeiden ostoa 16.5.2017 jälkeen mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy uuden valtuutuksen hankkia enintään 8 000 000 omaa osaketta. Omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,3 % osakkeista ja äänistä. Osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.