Ahlstrom-Munksjö inleder återköp av egna aktier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 2 maj 2017 kl. 18:55 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda det nuvarande bemyndigandet för återköp av egna aktier givet av bolagsstämman den 6 april 2016. Bemyndigandet, att förvärva högst 4 000 000 av bolagets egna aktier, gäller till det att bolagsstämman 2017, som hålls den 16 maj 2017, avslutas. Återköpen av aktier inleds tidigast den 3 maj 2017 och avlutas senast den 16 maj 2017. Ahlstrom-Munksjö avser att fortsätta återköpen efter den 16 maj 2017, under förutsättning att bolagsstämman godkänner ett nytt bemyndigande till styrelsen att förvärva högst 8 000 000 av bolagets egna aktier. Antalet aktier som ska förvärvas får inte överstiga 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster. De aktier som återköps kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Plc kommer att genomföra aktieåterköpen. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.