Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n omistusosuudessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.9.2017 klo. 13.30 Ahlstrom-Munksjö Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n puolesta. Ilmoituksen mukaan AC Invest Six BV on sulautunut AC invest Five BV:hen 31.8.2017. Molemmat yhtiöt ovat Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistamia tytäryhtiöitä. Tästä johtuen AC Invest Five BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on noussut yli 15 prosentin liputusrajan (12,68 prosentista 18,36 prosenttiin). Samanaikaisesti AC Invest Six BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on laskenut alle 5 prosentin liputusrajan (5,69 prosentista nollaan). Konsernitasolla liputusrajaa ei ole rikottu ja Ahlström Capitalin yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoituspäivänä 18,36 prosenttia (AC Invest Five BV:n kautta). Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjön rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, mikä on 96 438 573 osaketta ja ääntä. AC Invest Five BV ja AC Invest Fix BV ovat Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, sijoittaja- ja mediasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.