Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s innehav

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 1 september 2017 kl. 12:30 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5§ i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Oy för AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s del. Enligt anmälan har AC Invest Six BV fusionerats med AC Invest Five BV den 31 Augusti 2017. Båda bolagen är indirekt helägda bolag till Ahlström Capital Oy. Till följd av detta har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Five BV överskridit flaggningsgränsen på 15 procent (från 12,68 till 18,36 %). Samtidigt har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Six BV underskridit flaggningsgränsen på 5 procent (från 5,69 till 0,00 %). På koncernnivå har ingen flaggningsgräns överskridits eller underskridits och Ahlström Capitals totala innehav på anmälningsdagen var 18,36 % (genom AC Invest Five BV). Ahlstrom-Munksjös registrerade totala antal aktier och rösträtter på 96 438 573 aktier och rösträtter har använts för beräkningen av procentandelarna i anmälan. AC Invest Five BV och AC Invest Six BV är 100-procentigt ägda dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.