Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n omistusosuuksissa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.4.2017 klo. 16.15 CEST Helsinki, Suomi Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n omistusosuuksissa Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö”) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n puolesta. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistaman tytäryhtiön AC Invest Five BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on 1.4.2017 laskenut alle 15 ja 10 prosentin liputusrajojen (18,11 prosentista 9,59 prosenttiin) Ahlstrom Oyj:n sulautumisen Munksjö Oyj:hin seurauksena. Lisäksi Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistaman tytäryhtiön AC Invest Six BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on 1.4.2017 noussut yli 5 prosentin liputusrajan (0 prosentista 5,66 prosenttiin). Konsernitasolla liputusrajaa ei ole rikottu. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjön rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, joka on 96 438 573 osaketta ja ääntä. Ahlström Capital Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuudet ovat seuraavat: +---------------------+---------------+-------------------------+--------------+ | |% osakkeista ja|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu| | |äänioikeuksista|äänioikeuksista |%-osuus | | | |rahoitusvälineiden kautta| | +---------------------+---------------+-------------------------+--------------+ |Osuus liputusrajan |14 708 380 |- |15,25 | |saavuttamisen tai | | | | |rikkoutumisen jälkeen| | | | +---------------------+---------------+-------------------------+--------------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: +------------------------+----------+-----------+---------+-----------+ |Osakesarja/osakelajiISIN|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja | |-koodi (jos mahdollista)|äänioikeuksien |äänioikeuksien | | |lukumäärä |%-osuus | +------------------------+----------+-----------+---------+-----------+ | |Suora (AML|Välillinen |Suora |Välillinen | | |9:5) |(AML 9:6 ja|(AML 9:5)|(AML 9:6 ja| | | |9:7) | |9:7) | +------------------------+----------+-----------+---------+-----------+ |FI4000048418 |- |14 708 380 |- |15,25 | +------------------------+----------+-----------+---------+-----------+ |SUMMA |14 708 380  |15,25 | +------------------------+----------+-----------+---------+-----------+ +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ |Nimi |%-osuus osakkeista|%-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänioikeudet ja| | |ja äänioikeuksista|äänioikeuksista |rahoitusvälineet yhteensä| | | |rahoitusvälineiden kautta| | +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ |Ahlström |- |- |- | |Capital | | | | |Oy | | | | +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ |Ahlstrom |- |- |- | |Capital | | | | |BV | | | | +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ |AC Invest|9,59 |- |9,59 | |Five BV | | | | +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ |AC Invest|5,66 |- |5,66 | |Six BV | | | | +---------+------------------+-------------------------+-------------------------+ Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: AC Invest Five BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. AC Invest Six BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.   Ahlstrom-Munksjö Oyj Lisätietoja: Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.