Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos AC Invest Five BV:n omistusosuudessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.7.2017 klo. 11.30 Ahlstrom-Munksjö Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä AC Invest Five BV:n puolesta. Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n kokonaan välillisesti omistaman tytäryhtiön AC Invest Five BV:n omistamien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden osuus on 26.7.2017 noussut yli 10 prosentin liputusrajan (9,70 prosentista 11,45 prosenttiin). Konsernitasolla liputusrajaa ei ole rikottu. Ahlström Capitalin yhteenlaskettu omistusosuus nousi 15,39 prosentista 17,14 prosenttiin (AC Invest Five BV:n ja AC Invest Six BV:n kautta). Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjön rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, joka on 96 438 573 osaketta ja ääntä. AC Invest Five BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. AC Invest Six BV on Ahlstrom Capital BV:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, sijoittaja- ja mediasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.