Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s innehav

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 27 juli 2017 kl. 10:30 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5§ i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Oy för AC Invest Five BV:s del. Enligt anmälan har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Five BV, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, överskridit flaggningsgränserna på 10 procent den 26 juli 2017 (från 9,70 % till 11,45 %). På koncernnivå har ingen flaggningsgräns överskridits eller underskridits. Ahlström Capital Ab:s totala innehav har ökat till 17,14 % från 15,39 % (genom AC Invest Five BV och AC Invest Six BV). Ahlstrom-Munksjös registrerade totala antal aktier och rösträtter på 96 438 573 aktier och rösträtter har använts för beräkningen av procentandelarna i anmälan. AC Invest Five BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. AC Invest Six BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.