Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuudessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.4.2017 klo. 16.15 CEST Helsinki, Suomi  Ahlstrom-Munksjö Oyj: Muutos Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuudessa Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö”) on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot: Ilmarisen omistusosuus Ahlstrom-Munksjössä on laskenut alle 5 % rajan Ahlstrom Oyj:n sulautumisen Munksjö Oyj:hin seurauksena. Ilmarinen omisti 1.4.2017 suoraan 4 474 546 osaketta, vastaten 4,64 %:n osuutta Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Ahlstrom-Munksjön rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää, joka on 96 438 573 osaketta ja ääntä. Ahlstrom-Munksjö Oyj Lisätietoja: Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com, puh. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.