Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 3 april 2017 kl. 16.15 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö”) har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska värdepappersmarknadslagen från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Anmälan innehåller följande information: Ilmarinens innehav i Ahlstrom-Munksjö har underskridit gränsen på 5 procent till följd av fusionen varvid Ahlstrom Abp fusionerades med Munksjö Oyj. Ilmarinens direkta innehav uppgick den 1 april 2017 till 4 474 546 aktier, vilket motsvarar 4,64 procent av det totala antalet aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö. Ahlstrom-Munksjös registrerade totala antal aktier och röster på 96 438 573 aktier och röster har använts för beräkningen av procentandelarna i anmälan.  Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com, tel. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.