Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 24.10.2017 klo 18:30 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden tavoitteet osakkeenomistajien etujen kanssa yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön Ahlstrom-Munksjön osakkeiden omistamiseen perustuvan kannustinjärjestelmän avulla.

Hallitus on lisäksi päättänyt perustaa siirtymävaiheen pitkän aikavälin kannustinohjelman, joka on tarkoitettu kattamaan Ahlstromin ja Munksjön sulautumisen ja tällä tiedotteella tiedotettuun uuteen kannustinjärjestelmään siirtymisen yhteydessä syntynyttä aukkoa palkitsemisjärjestelmissä. Siirtymävaiheen ohjelma kattaa Ahlstrom-Munksjön kaikkein tärkeimmät avainjohtajat. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän päärakenne

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kuhunkin kuuluu kolmivuotinen suoritusjakso. Ensimmäinen suoritusjakso alkaa vuoden 2017 alusta lukien.

Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen vuosittain tekemää päätöstä. Suoritusjaksoon 2017-2019 sovellettavat suorituskriteerit ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR) huomioiden osakkeen hintakehityksen sekä suoritusjakson aikana maksetut osingot. Palkkion maksamisen ehtona on lisäksi että hallituksen asettaman käyttökatteen (EBITDA) vähimmäismäärä saavutetaan.  

Hallitus on valinnut noin 65 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan ensimmäiseen, vuodet 2017-2019 kattavaan ohjelmaan.

Ensimmäisen ohjelman nojalla mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan vuonna 2020. Palkkio voidaan yhtiön valinnan mukaan maksaa joko yhtiön osakkeina tai rahassa.

Mikäli suoritusjakson 2017-2019 tavoitteenmukaiset suoritustavoitteet saavutetaan, kyseisen ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on noin 3,4 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta noin 193.000 Ahlstrom-Munksjön osaketta kun arvio lasketaan Ahlstrom-Munksjön osakkeen syyskuun 2017 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on noin 6,9 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta noin 385.000 Ahlstrom-Munksjön osaketta, kun arvio lasketaan Ahlstrom-Munksjön osakkeen syyskuun 2017 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella.

Palkkio tarkoittaa bruttomääräistä ansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennankonpidätys ja jäljelle jäävä nettopalkkio suoritetaan osallistujalle.

Siirtymävaiheen palkkio-ohjelma

Siirtymävaiheen palkkiojärjestelmä on kertaluontoinen kannustinohjelma, jonka kokonaispituus on kolme vuotta.

Ohjelmaan kuuluu yksi suoritusjakso, joka käsittää vuodet 2017-2018. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan keväällä 2019. Palkkion maksamista seuraa yhden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka jälkeen palkkio on osallistujien käytettävissä.

Siirtymävaiheen ohjelman nojalla maksettava palkkio voidaan yhtiön valinnan mukaan maksaa joko yhtiön osakkeina tai rahassa.

Siirtymävaiheen ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat samat kuin päärakenteen mukaisen ohjelman suoritustavoitteet. Samoin kuin päärakenteen mukaisessa ohjelmassa, palkkion maksaminen siirtymävaiheen ohjelmassa on lisäksi ehdollinen hallituksen asettaman käyttökatteen (EBITDA) vähimmäismäärän saavuttamiselle. 

Hallitus on valinnut noin 20 Ahlstrom-Munksjön kaikkein tärkeintä avainjohtajaa oikeutetuiksi osallistumaan siirtymävaiheen kannustinohjelmaan.

Mikäli siirtymävaiheen ohjelman suoritusjakson 2017-2018 tavoitteenmukaiset suoritustavoitteet saavutetaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettujen palkkioiden kokonaismäärä on noin 2,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta noin 115.000 Ahlstrom-Munksjön osaketta, kun arvio lasketaan Ahlstrom-Munksjön osakkeen syyskuun 2017 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, siirtymävaiheen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on noin 4,1 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta noin 230.000 Ahlstrom-Munksjön osaketta, kun arvio lasketaan Ahlstrom-Munksjön osakkeen syyskuun 2017 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella.

Palkkio tarkoittaa bruttomääräistä ansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennankonpidätys ja jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osallistujalle.

Muita ehtoja

Ahlstrom-Munksjön johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä sekä ylläpidettävä yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa. Johtoryhmän jäsenten edellytetään käyttävän vähintään viisikymmentä prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelmista saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes yllä mainittu osakeomistustaso on saavutettu.

Lisätietoja:


Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32, anna.selberg@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.