Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.6.2017 klo. 15.45 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan: · Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja alla mainitut osakkeenomistajat) · Alexander Ehrnrooth (Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy) · Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström toimii nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on valinnut Peter Seligsonin toiseksi asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Thomas Ahlströmin toimikunnan puheenjohtajaksi. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finlandin pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakerekisterin perusteella. Nimitystoimikunta on nimitetty alla kuvatun kahden osakkeenomistajien ryhmän sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimesta. Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Ahlstrom-Munksjön tietoon on saatettu, että kyseisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet AC Invest Five B.V. ja AC Invest Six B.V. (Ahlström Capital Oy:n 100 % omistamat tytäryhtiöt), Kai Nahi, Johan Gullichsen, Carl Ahlström ja Peter Seligson. 31.5.2017 AC Invest Five B.V.:n, AC Invest Six B.V.:n ja yllä mainittujen muiden osakkeenomistajien yhteenlaskettu osakeomistus oli 18 499 118 (19,18 %). Ahlstrom-Munksjön tietoon on saatettu myös, että Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen. Tämän ryhmän osakeomistus oli 12 160 595 (12,61 %). Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus oli 4 474 546 (4,64 %). Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.