Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 7 juni 2017 kl. 15.45 CEST Valberedningen utsedd Ahlstrom-Munksjös valberedning har utsetts. Valberedningen består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Följande tre representanter har nominerats till valberedningen: · Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy och andra aktieägare enligt nedanstående), · Alexander Ehrnrooth (Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy) · Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen)                 Styrelsens ordförande Hans Sohlström medverkar enligt valberedningens arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har därtill utsett Peter Seligson att fungera som den andra sakkunniga medlemmen. Valberedningen har bland sina medlemmar valt Thomas Ahlström till ordförande. Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab samt det register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden AB. Valberedningen har utsetts av två aktieägargrupper enligt nedanstående och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Ahlstrom-Munksjö har blivit informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan AC Invest Five B.V., AC Invest Six B.V. (båda helägda dotterbolag till Ahlström Capital Oy), Kai Nahi, Johan Gullichsen, Carl Ahlström och Peter Seligson. Den 31 maj 2017 uppgick innehavet av aktieägargruppen bestående av AC Invest Five B.V., AC Invest Six B.V. samt andra aktieägare enligt ovan till 18 499 118 aktier (19,18 %). Ahlstrom-Munksjö har därutöver blivit informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy. Innehavet av denna aktieägargrupp uppgick till 12 160 595 aktier (12,61 %). Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav uppgick till 4 474 546 aktier (4,64 %). Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.