Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017: Vahvan tuloksen myötä hyvä alku yhdistyneelle yhtiölle

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS, 25.7. 2017 KLO 12:15 CEST Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.   Tässä tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksessa luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa. Vain huhti–kesäkuun 2017 luvut on esitetty IFRS-standardien mukaisesti. Tilintarkastamattoman konsernituloksen sisältävä liite on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Huhti–kesäkuu 2017 verrattuna huhti–kesäkuuhun 2016 ·  Liikevaihto 576,9 miljoonaa euroa (561,0 milj. euroa), kasvua 2,8 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. ·  Vertailukelpoinen käyttökate 77,4 miljoonaa euroa (77,3 milj. euroa), eli 13,4 % (13,8 %) liikevaihdosta ·  Käyttökate* 75,0 miljoonaa euroa (76,0 milj. euroa). ·  Liiketulos* 43,3 miljoonaa euroa (42,5 milj. euroa) ·  Nettotulos* 27,5 miljoonaa euroa (23,7 milj. euroa) ·  Osakekohtainen tulos* 0,28 euroa (0,25 euroa) ·  Vertailukelpoinen osakekohtainentulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) 0,39 euroa (0,25 euroa) ·  Liiketoiminnan nettorahavirta 41,2 miljoonaa euroa (89,1 milj. euroa.) Tammi–kesäkuu 2017 verrattuna tammi–kesäkuuhun 2016 ·  Liikevaihto 1 143,8 miljoonaa euroa (1 096,9 milj. euroa), kasvua 4,3 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. ·  Vertailukelpoinen käyttökate 156,8 miljoonaa euroa (137,2 milj. euroa), eli 13,7 % (12,5 %) liikevaihdosta ·  Käyttökate* 150,5 miljoonaa euroa (111,6 milj. euroa. ·  Liiketulos* 86,2 miljoonaa euroa (43,1 milj. euroa) ·  Nettotulos* 51,7 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa) ·  Osakekohtainen tulos* 0,54 euroa (0,14 euroa) ·  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) 0,64 euroa (0,33 euroa) ·  Liiketoiminnan nettorahavirta 84,1 miljoonaa euroa (84,5 milj. euroa) Merkittäviä tapahtumia ·  Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyminen saatiin päätökseen 1.4.2017. ·  Yhtiö lunasti 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lainan, jonka vuosikorko oli 7,875% ja laski liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jonka vuosikorko on 1,875 %. Järjestely on osa uudelleenrahoituspakettia, minkä avulla alennetaan rahoituskuluja. Lisäksi yhtiö tarjoitui ostamaan takaisin 100 miljoonan euron vuonna 2019 erääntyvän joukkokirjalainan, jonka vuosikorko on 4,125%. Velkakirjan haltijoiden tarjoamien lainaosuuksien kokonaismäärä oli 89,2 miljoonaa euroa. Avainluvut Milj. euroa Q2/201 Q2/201 Muutos, 1–6/2017 1–6/20 Muutos, 1–12/ % % 2016 7 6 16 Liikevaihto 576,9 561,0 2,8 % 1,143,8 1 096, 4,3 % 2 147, 9 9 Vertailukelpoinen 77,4 77,3 0,2 % 156,8 137,2 14,3 % 268,7   käyttökate      % 13,4 13,8 13,7 12,5 12,5 liikevaihdosta Käyttökate* 75,0 76,0 -1,3 % 150,5 111,6 34,9 % 239,9 Liiketulos* 43,3 42,5 1,9 % 86,2 43,1 100,0 % 104,7 Vertailukelpoinen   liiketulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä 53,7 52,5 2,3 % 108,2 86,6 24,9 % 168,7 (PPA) Nettotulos* 27,5 23,7 15,9 % 51,7 13,3 N/A 49,8 Tulos/osake, 0,28 0,25 13,8 % 0,54 0,14 N/A 0,51 euroa* Vertailukelpoinen tulos/osake ilman sulautumiseen liittyviä eriä 0,39 0,25 56,0 % 0,64 0,33 94,0 % 0,71 (PPA),   euroa Liiketoiminnan   41,2 89,1 -53,7 % 84,1 84,5 -0,4 % 232,1 rahavirta Investoinnit 15,4 15,4 -0,2 % 31,8 30,2 5,3 % 77,7 Nettovelka** 420,3 N/A N/A 420,3 N/A N/A N/A * Ei sisällä vaihto-omaisuuden käyvän arvon 11 miljoonan euron kirjausta koska se on kirjattu jo vuoden 2016 pro forma lukuihin. ** Taseen pro forma –vertailukuja ei saatavilla.  Raportoidut luvut tammi-kesäkuulta 2017 sekä vastaavat vertailukauden luvut on esitetty ainoastaan liitteessä. Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintahinnan kohdistamiseen liittyviä eriä (PPA), ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Toimitusjohtajan kommentit: Jan Åström ”Meidän ensimmäinen vuosineljänneksemme Ahlstrom-Munksjönä oli hyvä. Saavutimme vahvan liiketuloksen ja kannattavuuden sekä onnistuimme hyödyntämään tuotteidemme vahvaa kysyntää monilla alueilla. Lisäksi integraatiotyö etenee suunnitellusti ja tunnistettujen synergiaetujen vaikutukset alkavat jo näkyä kun saavutimme vuositasolla noin 13 milljoonan euron kustannushyödyt katsauskauden loppuun mennessä. Tulostamme vahvistivat etenkin Filtration and Performance - ja Industrial Solutions -liiketoiminta-alueiden erinomaiset tulokset. Decor-liiketoiminta-alueemme kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti. Jatkamme tilanteen korjaamista hinnoittelulla. Specialties-liiketoiminta-alueella lähes kaikki yksikkömme paransivat tulostaan ja jatkamme määrätietoista työtämme entisen Graphics and Packaging -yksikön yhdistämiseksi liiketoiminta-alueeseen. Tämä auttaa meitä myös vastaamaan yksipuolisten päällystettyjen paperien ylitarjonnasta johtuviin haasteisiin. Lisäksi olemme tarkistaneet tämän vuoden investointiennustettamme ylöspäin koska esimerkiksi suodatinmateriaaleista, elintarvikepakkauksista ja hiomapapereista löytyy useita hyviä lyhyen aikavälin kasvumahdollisuuksia. Jatkamme täysipainoisesti työtä sulautumisen aikana asetettujen synergiaetujen saavuttamiseksi ja jopa niiden ylittämiseksi. Järjestelimme myös rahoitustamme neljänneksen aikana alentaaksemme rahoituskustannuksia merkittävästi. Olen hyvin vakuuttunut, että saavutamme pitkän aikavälin tavoitteemme noudattamalla strategista polkuamme joka perustuu kannattavaan kasvuun, asiakasarvon luomiseen, vastuun kantamiseen, joustavuuteen ja ketteryyteen.” Näkymät vuodelle 2017 Ahlstrom-Munksjö pitää ennallaan 15.5.2017 julkistamansa näkymät vertailukelpoisen käyttökatteen ja seisokkien osalta. Markkinoita ja investointeja koskevia näkymiä on tarkistettu. Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastavan kausivaihteluja. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutusta lieventääksemme jatkamme hinnankorotuksia, joiden vaikutukset näkyvät loppuvuoden aikana. Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2017 olevan edellisvuotta korkeampi (pro forma 268,7 milj. euroa). Seisokit: Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit vuoden kolmannella neljänneksellä sekä kausiluontoiset seisokit vuoden 2017 lopussa odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2016. Ruotsissa sijaitsevan Billingsforsin tehtaan kunnossapitoseisokki, joka tavallisesti toteutetaan vuoden kolmannella neljänneksellä, korvataan kuitenkin, vuorojärjestelmän muutoksesta johtuen, lyhyemmillä seisokeilla vuoden toisen ja neljännen neljänneksen aikana. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Investoinnit: Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan noin 80 milj. euroa vuonna 2017. Tämä on korkeampi arvio kuin aikaisempi 70 milj. euroa ja se huomio hyvän kysynnän. Lisäksi Archesin ja Madisonvillen strategisten investointien rahavirtavaikutuksen odotetaan olevan noin 18 milj. euroa. Sulautumisen toteuttaminen Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat yhteen 1.4.2017. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhdistymisen myötä syntyi yksi maailman johtavista toimijoista innovatiivisissa ja kestävän kehityksen mukaisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 2,15 mrd. euroa, ja sillä on noin 6 000 työntekijää ja 41 tuotanto- ja jalostuslaitosta 14 maassa. Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen yhteensä 45 376 992 uutta Ahlstrom-Munksjön osaketta Ahlstromin osakkeenomistajille. Osakkeiden kokonaismäärä nousi 96 438 573 kappaleeseen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 3.4.2017.     Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen 11.1.2017, ja sille saatiin Euroopan komission hyväksyntä 13.3.2017. Sulautumisen yhteydessä Ahlstrom ja Munksjö jakoivat noin 46 miljoonaa euroa varoja eli 0,49 euroa Ahlstromin osaketta kohti ja 0,45 euroa Munksjön osaketta kohti. Synergiaedut Ahlstrom-Munksjö tavoittelee 35 miljoonan euron vuotuisia synergiaetuja, jotka toteutuvat vähitellen ja joiden vaikutuksen odotetaan näkyvän kokonaisuudessaan vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen. Säästöt tulevat pääasiassa kiinteiden kustannusten laskusta, hankintojen koordinoinnista ja sulautumisen jälkeisestä tuotannosta. Yhtiö pyrkii myös löytämään uusia liiketoiminnan synergiaetuja, kuten aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämisen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen, jolle on tarkoitus kehittää yhdistetty tuote- ja palveluvalikoima. Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut synergiaedut vuositasolla olivat yhteensä noin 13 miljoonaa euroa ja vahvistaen aiemmin kerrotun 35 miljoonaan euron tavoitteen olevan saavutettavissa. Yhdistymisohjelma on saanut hyvän alun tukien pyrkimystämme tavoitteen ylittämisessä. Sulautumisen tuomista vuotuisista synergiaeduista valtaosa liittyy myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kulujen (SGA-kulujen) pienenemiseen ja loppuosa liittyy myytyjen tuotteiden hankintamenon pienenemiseen, toiminnan tehostumiseen ja suunniteltuihin myyntisynergioihin. Vuoden 2017 toisen neljänneksen taloudellinen tulos sisältää noin 3 miljoonaa euroa toteutuneita synergiaetuja. Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat noin 4 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Aiemmin ilmoitettu kokonaiskustannus, joka liittyy synergiaetujen saavuttamiseen kahden vuoden kuluessa sulautumisesta, on 30 miljoonaa euroa. Rahavirtavaikutus oli -2 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä.  Taloudelliset tavoitteet Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: ·  Käyttökateprosentti yli 14 % yli suhdannevaihteluiden  ·  Nettovelkaantumisaste alle 100 %  ·  Vakaa ja vuosittain kasvava osinko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa  Liiketoiminnan lähiajan riskit Ahlstrom-Munksjön toimintaan kohdistuu markkinoista, yleisestä taloustilanteesta ja toimialakohtaisesta kehityksestä johtuvia riskejä sekä riskejä, jotka liittyvät yrityksen toimintaan, liiketoimintaympäristön muutoksiin, maailmantalouden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Riskit voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa negatiivisesti Ahlstrom-Munksjön toimintaan, tulokseen sekä yrityksen taloudelliseen asemaan. Ahlstrom-Munksjön toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, pääraaka-aineiden saatavuuteen ja kustannuksiin, rahoitusriskiin, liiketoimintaympäristön tekijöihin sekä yleiseen rahoitusmarkkinoiden tilaan.Titaanidioksidi on Decor-paperin tärkeä raaka-aine. Tällä hetkellä on olemassa, puutteellisen tarjonnan takia, tämän raaka-aineen saatavuuteen liittyvä riski. Ahlstrom-Munksjön pääasiallisia rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariski, maksuvalmiusriski ja luottoriski. Konserni on altistunut veroriskeille mahdollisten tulevien verolainsäädännön muutosten tai nykyisen verolainsäädännön soveltamispäätösten sekä käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai -vaatimusten myötä. Ahlstrom-Munksjö toimii usesissa maissa, ja päivittäisessä liiketoiminnassa syntyy toisinaan kiistoja. Yhtiö on joskus osallisena oikeusmenettelyissä, riidoissa, vahingonkorvausvaatimuksissa ja muissa menettelyissä, joiden lopullista tulosta ei voi ennustaa. Ottaen kaikki kauden lopussa saatavilla olleet tiedot huomioon, niiden lopputulosten ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan merkittävästi yhtiön taloudelliseen asemaan. Lisätietoja Ahlstrom-Munksjön riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on julkaistu vuosikertomuksessa osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com. Ahlstrom-Munksjö is exposed to changing market conditions and uncertainty caused by both macroeconomic and industry Lisätietoja  Jan Åström, toimitusjohtaja, +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029 Juho Erkheikki, sijoittaja- ja mediasuhdepäällikkö, +358 50 413 4583 Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi   Puolivuosikatsauksen julkistamispäivänä 25.7.2017 järjestetään yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Tukholman World Trade Centerissä (Klarabergsviadukten 70, Conference Center) klo 14 paikallista aikaa. Toimitusjohtaja Jan Åström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell esittelevät katsauksen englanniksi. Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi Tilaisuutta voi seurata osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2017_0725_q2/ Puhelinnumero Suomessa: 09 7479 0404 Puhelinnumero Ruotsissa: +46 (0)8 5065 3942 Puhelinnumero Isossa-Britanniassa: +44 (0)330 336 9411 Puhelinnumero Yhdysvalloissa: +1 719 457 1036  Tunnus: 7986852 Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Taloudellinen tiedottaminen 2017 Tammi–syyskuun osavuosikatsaus                                                         25.10.2017 Tilinpäätöstiedote                                                                                     13.2.2018 

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.