Korjaus: Kutsu sulautuneen Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.4.2017 klo 10.30 Yhtiö korjaa 26.4.2017 klo 8.45 lähettämänsä yhtiökokouskutsun asiakohtien numerointia.  Ahlstrom Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Ahlstrom”) sulauduttua 1.4.2017 Ahlstrom-Munksjö Oyj:hin (aikaisemmin Munksjö Oyj, ”Ahlstrom-Munksjö”) Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään 6.6.2017 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Veranda 3 -salissa, Mannerheimintie 13e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M4 ja Karamzininrannan puolelta ovi K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45. A. Osakkeenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat Osakkeenomistajien kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2016 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys) sekä niihin liittyvien tilintarkastuskertomusten esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016 sekä lopputilityksen vahvistaminen ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 8. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 9. Kokouksen päättäminen B. Kokousasiakirjat Tämä kutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 sekä ajalta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys) sekä niihin liittyvät tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla Ahlstrom-Munksjön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/ahlstrom-kokous2017 viimeistään 16.5.2017. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla osakkeenomistajien kokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivuilla 20.6.2017 alkaen. C. Ohjeita osakkeenomistajien kokoukseen osallistuville 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on yhtiön viimeisillä osakkeenomistajilla, eli osakkeenomistajilla, jotka oli rekisteröity viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä 31.3.2017 Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon (eli osakkeenomistajilla, jotka olivat oikeutettuja sulautumisvastikkeeseen). Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 1.6.2017 klo 16.00. Kokoukseen voi ilmoittautua: · Ahlstrom-Munksjön verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/ahlstrom-kokous2017 · sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com · kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom-Munksjö Oyj, Osakkeenomistajien kokous, PL 329, 00101 Helsinki · telefaxilla numeroon 010 888 5813 · puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ahlstrom-Munksjölle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, jolla on oikeus olla merkittynä Yhtiön osakasluetteloon 31.3.2017 (viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä) ja joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee omaisuudenhoitajaltaan saamiensa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajien kokoukseen osallistumista varten viimeistään 1.6.2017 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan katsotaan ilmoittautuneen osakkeenomistajien kokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa osakkeenomistajien kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla. 4. Muut ohjeet ja tiedot Osakkeenomistajien kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Sulautumishetkellä 1.4.2017 Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 46.670.608 osaketta, jotka tuottivat yhteensä 46.670.608 ääntä. Helsingissä 26.4.2017 AHLSTROM OYJ Hallitus

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.