Munksjö Oyj: Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.1.2017 klo 10.50 CET Helsinki, Suomi Munksjö Oyj: Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen Ahlstrom Oyj:n (“Ahlstrom”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Ahlstromin julkistaman pörssitiedotteen mukaan ylimääräinen yhtiökokous päätti muun muassa hyväksyä Ahlstromin ja Munksjön liiketoimintojen yhdistämisen osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella niin, että Ahlstrom sulautuu Munksjöhön sekä päätti samalla hyväksyä sulautumissuunnitelman. Ylimääräinen yhtiökokous myös valtuutti Ahlstromin hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,49 euron lisäosingon maksusta Ahlstromin ulkona olevaa osaketta kohden ennen yhdistymisen toteuttamista. Kaikki päätökset tehtiin Ahlstromin hallituksen ehdotusten mukaisina. Tiedote on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää vielä muun muassa yhdistymisen hyväksymistä Munksjön ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Munksjön ylimääräinen yhtiökokous pidetään myöhemmin tänään Helsingissä, ja Munksjö tulee julkistamaan sen tekemät päätökset erillisellä pörssitiedotteella. Munksjö Oyj Lisätietoja: Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, puh. +46 72 703 63 36    Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa Munksjön uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Munksjön uusia osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Munksjön uudet osakkeet tullaan tarjoamaan Yhdysvalloissa Rule 802 -säännökseen sisältyvän Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla. Munksjö ja Ahlstrom ovat suomalaisia yhtiöitä. Sulautumisen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Ahlstromin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumista koskien voi olla vaikeaa, koska Munksjö ja Ahlstrom ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki Munksjön ja Ahlstromin johtajista ja hallituksen jäsenistä asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstromin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Munksjötä tai Ahlstromia tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Munksjön, Ahlstromin ja näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Made by Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.