Munksjön vuosikertomus 2016 julkaistu

MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, 28.2.2017 klo. 12.00 CET Helsinki, Suomi Munksjön vuosikertomus 2016 julkaistu Munksjö Oyj on julkaissut tänään vuoden 2016 vuosikertomuksensa osoitteessa www.munksjo.com. Vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: talous- ja hallintoraportista ja liiketoimintakatsauksesta. Talous- ja hallintoraportti sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja riskienhallinnan sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Julkaisu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi PDF-muodossa sekä myöhemmin painettuna versiona. Liiketoimintakatsaus koostuu Munksjön liiketoimintojen yhteenvedosta ja vastuullisuusraportista. Julkaisu on saatavilla englanniksi PDF-muodossa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan tänään erillisinä asiakirjoina osoitteessa www.munksjo.com.     Lisätietoja: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32

Made by Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.