Munksjös årsredovisning för 2016 publicerad

MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE, 28 februari 2017 kl. 12.00 CET Helsingfors, Finland Munksjös årsredovisning för 2016 publicerad Munksjö Oyj har idag publicerat sin årsredovisning för 2016 i pdf-format på www.munksjo.com. Årsredovisningen 2016 består av två publikationer: Finansiell rapport och bolagsstyrning 2016 samt Business review 2016. Finansiell rapport och bolagsstyrning innehåller bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och riskhantering. Publikationen är tillgänglig på svenska, finska och engelska och kommer även att finnas i tryckt format. Business review publiceras på engelska och innehåller en översikt av Munksjös verksamhet och en hållbarhetsrapport. Bolagsstyrningsrapporten samt en ersättningsförklaring kommer också att finnas tillgängliga idag som separata dokument på www.munksjo.com. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32

Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.