Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Tulos parani kolmannella neljänneksellä – strategian toteutus eteni merkittävästi

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE, 30.10.2018 KLO 12.02

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2018. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Q3/2018 vs. Q3/2017

 • Liikevaihto oli 565,6 miljoonaa euroa (541,6 milj. euroa), kasvua 4,4 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 7,8 %.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 71,8 miljoonaa euroa (70,4 milj. euroa) eli 12,7 % (13,0 %) liikevaihdosta.

 • Jatkoimme onnistuneesti kohonneiden muuttuvien kulujen kompensoimista.

 • Tilikauden voitto oli 19,4 miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,18 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja oli 0,33 euroa (0,29 euroa).

Katsauskausi lyhyesti ja kauden jälkeisiä tapahtumia

 • Strategiamme toteutus eteni merkittävästi: Experan yritysoston ja Caieirasin erikoispaperitehtaan oston päätökseen saattaminen vahvistavat merkittävästi läsnäoloamme Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

 • Investoimme 21 miljoonaa euroa Jacarein tehtaan tuotevalikoiman parantamiseen Brasiliassa Coated Specialties -liiketoiminnassa.

 • Suunnittelemme sulkevamme pysyvästi yhden paperikoneen parantaaksemme kilpailukykyämme toispuolisesti päällystettyjen paperien tuotesegmentissä selvästi.

 • Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään noin 150 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista.

1–9/2018 vs. 1–9/2017 pro forma

 • Liikevaihto oli 1 725,8 miljoonaa euroa (1 685,5 milj. euroa), kasvua 2,4 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 6,3 %.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 205,6 miljoonaa euroa (227,2 milj. euroa) eli 11,9 % (13,5 %) liikevaihdosta.

 • Tilikauden voitto oli 62,7 miljoonaa euroa (69,2 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,71 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja oli 0,98 euroa (0,98 euroa).

Tässä osavuosikatsauksessa tammi–syyskuun 2017 luvut ja koko vuoden 2017 luvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa.

Tilintarkastamattoman konsernitilinpäätöksen sisältävä liite on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Avainlukuja

Milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Q2/2018 1-9/2018 1-9/2017 2017
Liikevaihto 565,6 541,6 587,8 1 725,8 1 685,5 2 232,6
Vertailukelpoinen käyttökate 71,8 70,4 67,1 205,6 227,2 290,4
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 12,7 13,0 11,4 11,9 13,5 13,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
Käyttökate 63,1 63,3 60,4 185,1 213,9* 266,6*
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 50,1 46,7 45,2 139,8 154,9 195,2
Vertailukelpoinen liiketulos 42,4 38,8 37,5 116,9 131,4 163,8
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 7,5 7,2 6,4 6,8 7,8 7,3
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
Liiketulos 33,7 31,7 30,7 96,3 117,9* 140,0*
Tilikauden voitto 19,4 17,5 22,1 62,7 69,2* 88,5*
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,20 0,18 0,22 0,64 0,71* 0,91*
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 0,33 0,29 0,34 0,98 0,98 1,32
Liiketoiminnan kassavirta 28,0 51,6 27,5 60,7 135,7 212,9
Poistot *** 29,4 31,6 29,6 88,7 95,9 126,5
Investoinnit 38,5 17,8 31,4 95,6 49,5 89,7
Nettovelka 456,6 404,2 422,2 456,6 404,2 375,3
Velkaantumisaste, % 44,1 39,3 41,6 44,1 39,3 36,2

* Ei sisällä -11 miljoonan euron (-7,6 milj. euroa verojen jälkeen) vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisen oikaisua, sillä oikaisu on tehty vuoden 2016 pro forma -tuloslaskelmassa.
** Ei sisällä sulautumisiin liittyviä poistoja.     
*** Sulautumisiin liittyvät poistot ja arvonalentumiset olivat 7,7 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) heinä–syyskuussa.
                                                     
Tammi–syyskuun 2017 ja koko vuoden 2017 IFRS-luvut on esitetty vain liitteessä.

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja aiemman kauden korjauksia tai hankintamenon kohdistamisesta aiheutuneita kuluja, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja avainluvuista on liitteessä.

Toimitusjohtajan kommentti

Suurin osa liiketoiminnoistamme teki hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Olen tyytyväinen siihen, että tuotteidemme bruttokatteet paranivat jo toisena peräkkäisenä neljänneksenä ja ylittivät viime vuoden tason. Onnistuimme edelleen kompensoimaan jyrkästi nousseiden raaka-ainekustannusten ja energiakulujen vaikutuksen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme parani edelliseen neljännekseen verrattuna ja ylitti viime vuoden tason, koska toteutimme kaupallista strategiaamme menestyksekkäästi ja paransimme kustannustehokkuuttamme. Synergiaedut vauhdittivat tätä kehitystä.

Food Packaging -liiketoimintaan kuuluva toispuolisesti päällystettyjen paperien tuotesegmentti Specialties-liiketoiminta-alueella on yksi harvoista segmenteistä, joissa tarjontamme ja asemamme eivät ole optimaalisesti strategiamme mukaisia. Strategianamme on keskittyä niche-markkinoille tarkoitettuihin räätälöityihin ratkaisuihin. Olemme edenneet tämän segmentin muutosten toteutuksessa, mutta toimintaympäristö on samaan aikaan heikentynyt edelleen pääasiassa raaka-ainekustannusten nousun vuoksi. Ryhdyimme lokakuussa suunnittelemaan Stenayn tehtaalla Ranskassa yhden paperikoneen sulkemista pysyvästi ja virtaviivaistamaan tuotevalikoimaa, jotta voimme parantaa kilpailukykyämme merkittävästi.

Strategisilla hankkeilla kohti maailmanlaajuista johtavaa asemaa

Asiakasarvon lisäämiseen ja kannattavaan kasvuun tähtäävät investointihankkeemme ovat edenneet hyvin. Jatkamme vetovoimaisen Filtration-liiketoimintamme kasvattamista saattamalla päätökseen investointimme Yhdysvaltojen Madisonvillessä. Investointi vahvistaa suodatinmateriaaleihin liittyviä teknisiä valmiuksiamme, tukee asiakkaitamme kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla ja kasvattaa kapasiteettiamme.

Olemme saaneet päätökseen myös pergamentointilinjan investoinnin Ranskan Saint Severinissä, millä vastaamme kestävän kehityksen mukaisten ruoanlaitto- ja leivontapaperien sekä elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään. Pergamenttipaperimme valmistetaan ilman kemiallisia lisäaineita, ja suurin osa näistä papereista on biologisesti hajoavia ja luokiteltu kotitalouksissa kompostoitaviksi. Elokuussa päätimme investoida Brasiliassa sijaitsevan Jacarein tehtaan tuotevalikoiman ja tuotantotehokkuuden parantamiseen Coated Specialties -liiketoiminnassa.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet Experan ja Caieirasin ostot päätökseen ja pääsemme vauhdittamaan niiden yhdistämistä. Nämä ostot ovat strategiamme toteuttamisen merkittäviä askeleita. Ahlstrom-Munksjötä merkittävästi muuttava Experan osto lähes kolminkertaistaa liikevaihtomme Yhdysvalloissa sekä tarjoaa samalla kasvumahdollisuuksia. Caieirasin osto taas vahvistaa merkittävästi toimintaamme Latinalaisessa Amerikassa.

Huomattavaa arvoa asiakkaalle

Erityisen iloinen olen siitä, että 3M palkitsi meidät vuoden parhaana toimittajana. Palkinto on meille suuri kunnia ja tunnustus työstämme asiakkaan kilpailukyvyn hyväksi. Teemme muutoinkin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vahvistaa heidän kilpailukykyään ja auttaa kasvattamaan liiketoimintaa. Ulkopuolinen tunnustus tuo uskottavuutta strategisille tavoitteillemme ja osoittaa, että olemme oikealla tiellä.

Näkymät vuodelle 2018

Ahlstrom-Munksjö pitää vuoden 2018 markkinanäkymänsä ennallaan. Yhtiö ilmoitti 10.10.2018, että se ei jatka vertailukelpoisen käyttökatteen ohjeistamista vuodelle 2018 Experan yrityskaupasta johtuen.

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasollaan useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja.

Synergiaetuja ja kustannussäästötoimia    

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyminen saatiin päätökseen 1.4.2017. Yhdistymisen myötä syntyi maailman johtava innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitupohjaisten ratkaisujen valmistaja. Ahlstrom-Munksjö on saanut päätökseen kaikki alkuperäiset integrointihankkeet. Liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen on luonut vakaan pohjan tuloksen parantamiselle, ja yritys on jatkanut toimenpiteitään operatiivisen tehokkuutensa parantamiseksi.

Ahlstrom-Munksjön synergiaa lisäävien ja kustannuksia vähentävien hankkeiden tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Kustannuksiin liittyviä synergiaetuja ovat pääasiassa kiinteiden ja vaihtuvien kustannusten aleneminen hankintatoimien koordinoinnin sekä tuotannon optimoinnin ansiosta. Suunnitelma sisältää myös lisämyynnin ja tuotevalikoiman parantamisen tuomat liiketoimintasynergiat. Ne liittyvät pääasiassa aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämiseen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen sekä yhdistetyn tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

Kustannussäästötoimia ovat konsernirakenteen mukauttaminen Ahlstrom-Munksjön toimintamalliin, jossa liiketoimintayksiköillä on selkeät vastuualueet ja paikallinen tulosvastuu. Tämän toimintamallin etuja ovat joustavuus ja kevyet konsernifunktiot. Tämän mukaisesti yhtiön pääkonttoritoiminnot keskitettiin ja siirrettiin Tukholmasta Helsinkiin.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. Synergiaetuihin ja kustannuksia vähentäviin toimenpiteisiin liittyvien muutoskustannusten arvioidaan olevan 30–35 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Saavutetut synergiaedut ja niihin liittyvät kustannukset
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
Saavutetut vuosittaiset synergiaedut 13 17 19 26 32 38
Neljännesvuosittaiset kustannukset 4 7 8 2 3 2
Yhteenlasketut kustannukset 11 19 21 24 25

Lisätietoja

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46
 250 1029
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja,
010 888 4994

Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 30.10.2018 klo 14.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C, neuvotteluhuone Antti). Tuloksen esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_1030_q3/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 3967538

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin, osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen puheluun osallistuessaan. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.