Ahlstrom-Munksjö Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.1.2018 klo 15.30

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström jääväsi itsensä nimitystoimikunnan työstä tultuaan valituksi yhtiön toimitusjohtajaksi 21.12.2017. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 30.6.2018.

Nimitystoimikunta on tänään tehnyt vuoden 2018 yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajan 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden henkilöstövaliokunnan jäsenten 4 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Ehdotus hallitusten jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Pernilla Walfridsson.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Valerie A. Mars.

Hans Sohlström aloittaa yhtiön toimitusjohtajana viimeistään 30.6.2018, eikä tästä syystä ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Peter Seligson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valerie A. Mars (s. 1959, Yhdysvaltain kansalainen) on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (BA, Yale University, MBA, Columbia Business School). Hän toimii Mars, Incorporated -yhtiön Senior Vice President & Head of Corporate Development -tehtävässä ja on aikaisemmin toiminut eri tehtävissä Mars-konsernissa, mm. Masterfoods Europen Corporate Development -johtajana ja Masterfoods Tšekin ja Slovakian General Managerina. Tätä ennen Mars toimi controllerina Whitman Heffernan Rhein -nimisessä sijoituspalveluyhtiössä. Hän aloitti uransa Manufacturers Hanover Trust Company -nimisessä yhtiössä harjoittelijana ja eteni yhtiön apulaisjohtajaksi. Hän toimi vuosina 1994-2000 Celebrity Inc. -nimisen NASDAQin pörssissä listatun yhtiön hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut Mars, Incorporated. -yhtiön hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä ja on hallituksen jäsen Fiat Chrysler Automobiles N.V. ja Royal Canin -yhtiöissä. Tämän lisäksi Mars on jäsenenä Rabobankin Pohjois-Amerikan neuvonantotoimikunnassa.  

Mars on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous2018.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunta

  • Thomas Ahlström (Puheenjohtaja; Ahlström Capital Oy)
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB)
  • Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • Hans Sohlström (Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)
  • Peter Seligson (Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja)

Lisätietoja:


Thomas Ahlström
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 550 2330

Juho Erkheikki
sijoittaja- ja mediasuhdepäällikkö
Puh. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.