Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 29 januari 2018 kl. 14.30 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en person som utses av bolagets styrelse och som ingår som sakkunniga. Styrelsens ordförande, Hans Sohlström, har avstått från att delta i arbetet i valberedning sedan hans utnämnande till bolagets VD och koncernchef den 21 december 2017, med tillträde senast den 30 juni 2018. Valberedningen har idag beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 2018. Styrelsen sammankallar ordinarie bolagsstämman vid ett senare datum.

Förslag till ersättning för styrelsens och valberedningens medlemmar

Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordföranden 80 000 euro och övriga styrelseledamöter 60 000 euro var.

Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var.

Personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro var.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Valberedningen föreslår ytterligare att varje styrelseledamot har rätt avstå från sitt arvode.

Förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är åtta (8).

Förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen och Pernilla Walfridsson omväljs.

Det föreslås att Valerie A. Mars väljs till ny styrelseledamot.

Hans Sohlström tillträder inleder som bolagets vd senast den 30 juni 2018 och står därför inte till förfogande för omval till styrelsen.

Valberedningen rekommenderar att Peter Seligson väljs till styrelseordförande och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice ordförande.

Valerie A. Mars (född 1959), amerikansk medborgare, BA, Yale University, MBA, Columbia Business School, är Senior Vice President & Head of Corporate Development för Mars, Incorporated. Mars har tidigare innehaft flera befattningar inom Mars-koncernen, bland annat som Director of Corporate Development för Masterfoods Europe och General Manager för Masterfoods i Tjeckien och Slovakien. Före sin tid på Mars Incorporated var Mars controller hos Whitman Heffernan Rhein, ett boutique-investeringsbolag. Hon inledde sin karriär på Manufacturers Hanover Trust Company som praktikant och avancerade till biträdande generalsekreterare. Hon var styrelseledamot i Celebrity Inc., ett NASDAQ noterat bolag från och med 1994 till september 2000. Hon har varit medlem i styrelsens revisons- och ersättningskommitté på Mars, Incorporated, och är styrelseledamot i Fiat Chrysler Automobiles N.V. och Royal Canin. Därutöver är Mars medlem i Rabobanks Nordamerikas rådgivande kommitté.  

Mars är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelseledamöters mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth, som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Oy Ab han är verkställande direktör och styrelseledamot.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/bolagstamma2018.

Valberedningen för Ahlstrom-Munksjö Oyj

  • Thomas Ahlström (Ordförande; Ahlström Capital Oy)
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB)
  • Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen)
  • Hans Sohlström (Ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse)
  • Peter Seligson (Vice ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse)

För mer information, vänligen kontakta:

 

Thomas Ahlström
Ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning
Tel. +358 50 550 2330

Juho Erkheikki
Investor and Media Relations Manager
Tel. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.