Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Tyydyttävä kannattavuus raaka-ainehintojen nousun onnistuneen kompensoinnin ansiosta

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2018. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Q2/2018 VS. Q2/2017

 • Liikevaihto oli 587,8 miljoonaa euroa (576,9 milj. euroa), kasvua 1,9 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna kasvu oli 6,5 %.

 • Kokonaisuudessaan kysyntä oli vakaata ja hyvällä tasolla useimmilla markkinoilla.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 67,1 miljoonaa euroa (77,4 milj. euroa) eli 11,4 % (13,4 %) liikevaihdosta ympäristössä, jossa raaka-ainekustannukset nousivat merkittävästi.

 • Nettovoitto oli 22,1 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,28 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja oli 0,34 euroa (0,36 euroa).

Tarkennettu ohjeistus vertailukelpoisen käyttökatteen osalta: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2018 olevan hieman edellisvuotta pienempi (290,4 milj. euroa pro forma) ja siten vahvistuvan vuoden toisella puoliskolla.

KOHOKOHDAT KATSAUSKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN

 • Sopimus yhdysvaltalaisen erikoispaperinvalmistajan Experan hankinnasta 615 miljooonalla dollarilla laajentaa merkittävästi Ahlstrom-Munksjön läsnäoloa Pohjois-Amerikassa. Experan liikevaihto on noin 731 miljoonaa dollaria.

 • Rahoitussitoumukset varmistettu transaktion toteuttamista varten. Ahlstrom-Munksjö suunnittelee noin 150 miljoonan euron merkintäoikeusantia, joka alkaisi vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen aikana.

 • Investointi biohajoavien ja kompostoitavien teepussi-, kahvi- ja lihankuorimateriaalien markkina-aseman vahvistamiseen Beverage and Casing -liiketoiminnassa

 • Investointi Filtration-liiketoiminnan kasvattamiseen laajentamalla vaativien suodatinmateriaalien kapasiteettia l

 • Sopimus Caieirasin erikoispaperitehtaan hankkimisesta Brasiliassa vahvistaa Ahlstrom-Munksjön läsnäoloa alueella

1–6/2018 VS. 1–6/2017 PRO FORMA

 • Liikevaihto oli 1 160,2 miljoonaa euroa (1 143,8 milj. euroa), kasvua 1,4 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 6,0 %.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 133,8 miljoonaa euroa (156,8 milj. euroa) eli 11,5 % (13,7 %) liikevaihdosta.

 • Nettovoitto oli 43,3 miljoonaa euroa (51,7 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,54 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja oli 0,65 euroa (0,69 euroa).

AVAINLUKUJA

Milj. euroa Q2/2018 Q2/2017 Q1/2018 1-6/2018 1-6/2017 2017
Liikevaihto 587,8 576,9 572,4 1 160,2 1 143,8 2 232,6
Vertailukelpoinen käyttökate 67,1 77,4 66,7 133,8 156,8 290,4
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,4 13,4 11,7 11,5 13,7 13,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
Käyttökate 60,4 75,0* 61,7 122,0 150,5* 266,6*
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 45,2 53,7 44,6 89,7 108,2 195,2
Vertailukelpoinen liiketulos 37,5 45,7 37,0 74,5 92,5 163,8
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 6,4 7,9 6,5 6,4 8,1 7,3
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6,8 -2,4 -5,0 -11,8 -6,3 -23,8
Liiketulos 30,7 43,3* 31,9 62,7 86,2* 140,0*
Nettovoitto 22,1 27,5* 21,2 43,3 51,7* 88,5*
Tulos/osake (perus), euroa 0,22 0,28* 0,22 0,44 0,54* 0,91*
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 0,34 0,36 0,32 0,65 0,69 1,32
Liiketoiminnan kassavirta 27,5 41,2 5,2 32,7 84,1 212,9
Poistot *** 29,6 31,7 29,7 59,3 64,3 126,5
Investoinnit 31,4 15,4 25,6 57,1 31,8 89,7
Nettovelka 422,2 420,3 395,4 422,2 420,3 375,3
Velkaantumisaste, % 41,6 41,3 39,8 41,6 41,3 36,2

* Ei sisällä -11 miljoonan euron (-7,6 milj euroa verojen jälkeen) käypään arvoon arvostamisen oikaisua, sillä oikaisu on tehty vuoden 2016 pro forma -tuloslaskelmassa. ** Ei sisällä sulautumisiin liittyviä poistoja. *** Sulautumisiin liittyvät poistot olivat 7,7 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa) huhti-kesäkuussa.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

”Vuoden toisella neljänneksellä tuloskehityksemme pysyi hyvänä useimmissa liiketoiminnoissamme. Olen erityisen iloinen siitä, että toteutimme kaupallista strategiaamme onnistuneesti ja korotimme hintoja suunnitellusti ympäristössä, jossa raaka-ainekustannukset nousivat merkittävästi. Olemme keskittyneet palvelua ja laatua painottaviin asiakkaisiin, joilta olemme saaneet räätälöityjen ja pitkälle kehitettyjen erikoistuotteiden kannattavia tilauksia. Onnistuneen kaupallisen strategiamme ansiosta pystyimme kompensoimaan jyrkästi nousseiden raaka-ainekustannusten vaikutukset. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat edelliseen neljännekseen verrattuna ja olivat edellisvuoden tasolla.

Jäimme kuitenkin selvästi tavoitteistamme toispuolisesti päällystettyjen paperien tuotesegmentissä , joka on osa elintarviketeollisuuden pakkausmateriaaleja Specialties-liiketoiminta-alueella. Siitä huolimatta, että olemme vieneet eteenpäin tämän segmentin muutoksiin tähtäävän suunnitelman keskeisiä toimenpiteitä, liiketoimintaympäristö on heikentynyt edelleen. Muutossuunnitelma painottuu tuotteiden ja kustannusten optimointiin.

Kokonaisuudessaan kannattavuus pysyi tyydyttävällä tasolla toisella neljänneksellä, kun otetaan huomioon raaka-ainekustannusten noin 37 miljoonan euron nousu. Emme kuitenkaan yltäneet edellisvuoden tasolle. Luotan silti vakaasti kykyymme parantaa yhtiön tulosta, kun keskitymme edelleen kaupalliseen strategiaamme ja kasvuhankkeidemme eteenpäin viemiseen.

KOHTI STRATEGISIA TAVOITTEITAMME

Olen iloinen myös siitä, että kannattavaan kasvuun tähtäävät investointihankkeemme etenevät hyvin toimiessamme kapasiteettimme ylärajoilla monilla alueilla. Näihin kasvuhankkeisiin liiittyen olemme lisänneet vuoroja ja henkilöstöä, mikä on nostanut kustannuksiamme. Koriste- ja hiomapaperien pohjamateriaalikoneen uudistus Ranskan Archesissa ja investointi suodatinmateriaalikapasiteetin pullonkaulojen poistamiseen Italian Torinossa on saatu päätökseen. Investoinnit suodatinmateriaalien kyllästyslinjaan Yhdysvaltojen Madisonvillessä ja uuteen pergamentointilinjaan Ranskan Saint Severinissä etenevät suunnitelman mukaan. Lisäksi Caieirasin erikoispaperitehtaan hankinta odotetaan saatavan päätökseen vuoden kolmannella neljänneksellä. Caieiras vahvistaa merkittävästi asemaamme Latinalaisessa Amerikassa.

Kesäkuussa päätimme investoida Filtration-liiketoimintamme kasvattamiseen. Olemme jo vastanneet kysynnän kasvuun laajentamalla tuotantokapasiteettiamme maailmanlaajuisesti useilla viime vuosien kasvuinvestoinneilla. Uusi investointi Italian Torinoon lisää kapasiteettiamme ja vahvistaa asemaamme vaativissa suodatinmateriaaleissa.

Heinäkuussa päätimme vahvistaa osaamistamme ja monipuolistaa kehittyneiden kuitupohjaisten materiaalien valikoimaamme investoimalla Beverage and Casing -liiketoiminnan biohajoaviin ja kompostoitaviin teepussi-, kahvi- ja lihankuorimateriaaleihin.

SOPIMUS YHDYSVALTALAISEN ERIKOISPAPERIVALMISTAJA EXPERAN OSTOSTA 615 MILJOONALLA DOLLARILLA

Yrityskauppa lähes kolminkertaistaa Ahlstrom-Munksjön liikevaihdon Yhdysvalloissa ja tarjoaa alustan kasvulle. Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Experan sekä Russ Wanken johtaman erittäin osaavan johtoryhmän tervetulleiksi Ahlstrom-Munksjölle. Toisiaan täydentävän osaamisemme ja asiantuntemuksemme yhdistäminen vahvistaa asemaamme kuitupohjaisissa materiaaleissa ja antaa meille mahdollisuuden luoda entistä enemmän arvonlisää tuovia ratkaisuja asiakkaidemme hyväksi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Ahlstrom-Munksjö tarkentaa näkymiään vuodelle 2018 vertailukelpoisen käyttökatteen osalta.

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasollaan useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja.

Tarkennetut näkymät vertailukelpoisen käyttökatteen osalta

Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2018 olevan hieman edellisvuotta pienempi (290,4 milj. euroa pro forma) ja siten vahvistuvan vuoden toisella puoliskolla.

Aiemmat näkymät vertailukelpoisen käyttökatteen osalta

Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2018 olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla (290,4 milj. euroa pro forma) tai hieman edellisvuotta pienempi. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla pienempi kuin vertailukaudella ja vahvistuvan vuoden toisella puoliskolla.

SYNERGIAETUJA JA KUSTANNUSSÄÄSTÖTOIMIA  

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyminen saatiin päätökseen 1.4.2017. Yhdistymisen myötä syntyi maailman johtava toimija innovatiivisissa ja kestävän kehityksen mukaisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Ahlstrom-Munksjö on saanut päätökseen kaikki alkuperäiset integrointihankkeet. Liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen on luonut vakaan pohjan tuloksen parantamiselle, ja yritys on jatkanut toimenpiteitään operatiivisen tehokkuutensa parantamiseksi.

Ahlstrom-Munksjön tavoittena on saavuttaa synergiaa lisäävillä ja kustannuksia vähentävillä hankkeilla 50 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Kustannuksiin liittyviä synergiaetuja ovat pääasiassa kiinteiden ja muuttuvien kustannusten aleneminen hankintatoimien koordinoinnin sekä tuotannon optimoinnin ansiosta. Suunnitelma sisältää myös lisämyynnin ja tuotevalikoiman parantamisen tuomat liiketoimintasynergiat. Ne liittyvät pääasiassa aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämiseen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen sekä yhdistetyn tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

Kustannussäästötoimia ovat konsernirakenteen mukauttaminen Ahlstrom-Munksjön toimintamalliin, jossa liiketoimintayksiköillä on selkeät vastuualueet ja paikallinen tulosvastuu. Tämän toimintamallin etuja ovat joustavuus ja kevyet konsernifunktiot. Tämän mukaisesti myös yhtiön pääkonttoritoiminnot keskitettiin Helsinkiin.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 toisen neljänneksen taloudellinen tulos sisältää noin 6,2 miljoonaa euroa toteutuneita synergiaetuja. Synergiaa lisääviin ja kustannuksia vähentäviin toimenpiteisiin liittyvien muutoskustannusten arvioidaan olevan 30–35 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun asti.

Saavutetut synergiaedut ja niihin liittyvät kustannukset
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18
Saavutet vuosittaiset synergiaedut 13 17 19 26 32
Neljännesvuosittaiset kustannukset 4 7 8 2 6
Kumulatiiviset kustannukset 11 19 21 27

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, +358 10 888 2520
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, +46 259 10 38
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 050 413 4583

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 26.7.2018 klo 13.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C, neuvotteluhuone Antti). Tuloksen esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0726_q2/

Suomessa +358 (0)9 7479 0361 Ruotsissa +46 (0)8 5033 6574 Iso-Britanniassa +44 (0) 330 336 9105

Osallistumiskoodi on 2302806

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin, osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen puheluun osallistuessaan. Puhelu myös nauhoitetaan.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018                                            30.10.2018

Ahlstrom-Munksjö järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 7.9.2017.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.