Ahlstrom-Munksjön hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.2.2018 klo 18.00 

Ahlstrom-Munksjön hallitus on tänään päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta. Ohjelma julkistettiin lokakuussa 2017. Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden tavoitteet osakkeenomistajien etujen kanssa yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt osakkeiden omistamiseen perustuvan kannustinjärjestelmän avulla.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän rakenne  

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kuhunkin kuuluu kolmivuotinen ansaintajakso. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi vuoden 2017 alusta lukien ja hallitus on tänään päättänyt seuraavasta ansaintajaksosta vuosille 2018-2020. Siihen sovellettavat kriteerit ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR) huomioiden osakkeen hintakehityksen sekä ansaintajakson aikana maksetut osingot. Palkkion maksamisen ehtona on lisäksi että hallituksen asettaman käyttökatteen (EBITDA) vähimmäismäärä saavutetaan.  

Noin 65 avainhenkilöä ovat oikeutettuja osallistumaan vuodet 2018-2020 kattavaan ohjelmaan. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan vuonna 2021. Palkkio voidaan yhtiön valinnan mukaan maksaa joko yhtiön osakkeina tai rahassa.

Mikäli ansaintajakson 2018-2020 tavoitteet saavutetaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä bruttona on noin 3,6 miljoonaa euroa (ilman työnantajamaksuja), vastaten arviolta noin 193 000 Ahlstrom-Munksjön osaketta kun arvio lasketaan yhtiön osakkeen tammikuun 2018 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella. Mikäli tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on bruttona noin 7,3 miljoonaa euroa (ilman työnantajamaksuja), vastaten arviolta noin 390 000 yhtiön osaketta, kun arvio lasketaan osakkeen tammikuun 2018 kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella.

Palkkio tarkoittaa bruttomääräistä ansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennankonpidätys ja jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osallistujalle.

Muita ehtoja  

Ahlstrom-Munksjön johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä sekä ylläpidettävä yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa. Johtoryhmän jäsenten edellytetään käyttävän vähintään viisikymmentä prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelmista saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes yllä mainittu osakeomistustaso on saavutettu.

Lisätietoja:


Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.