Ahlstrom-Munksjö muuttaa johtoryhmäänsä ja ottaa käyttöön uuden liiketoimintarakenteen ostetun yhtiön integroimiseksi sekä strategian yhtenäistämiseksi

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25.4.2019 klo 8.15

Ahlstrom-Munksjö ottaa käyttöön uuden liiketoiminta- ja raportointirakenteen 1.1.2020 alkaen. Uusi organisaatiorakenne on luonnollinen askel Expera Specialty Solutionsin oston toteuttamisen ja integroinnin alkuvaiheen jälkeen. Uuden rakenteen avulla yhtiö edistää keskeisten liiketoimintojensa toimintakykyä, terävöittää strategisia tavoitteitaan ja yhtenäistää kunkin liiketoiminta-alueen erityispiirteitä.

Uudessa organisaatiorakenteessa on yhdistetty ne liiketoiminnot, joilla on sama ydinosaaminen, strategiset tavoitteet ja erityispiirteet. Näin Ahlstrom-Munksjö voi vahvistaa ja edistää osaamistaan tuotekehityksessä ja innovoinnissa, globaalien asiakkuuksien hoidossa, tuote- ja tuotantoteknologiassa sekä prosessien kehittämisessä ja tuotannon optimoinnissa. Uusi organisaatiorakenne tukee kannattavaa kasvua, kilpailukykyä ja asiakaspalvelua.

Transformatiivinen Expera Specialty Solutionsin yrityskauppa toteutettiin 10.10.2018. Osto lähes kolminkertaisti Ahlstrom-Munksjön myynnin Yhdysvalloissa. Erikoispaperiliiketoiminta sopii erinomaisesti osaksi yhtiön kuitupohjaisten ratkaisujen liiketoimintaa sekä tarjoaa houkuttelevia kustannus- ja liiketoimintasynergioita. Integraatiotyö on edennyt hyvin. Uudessa liiketoimintarakenteessa saadaan käyttöön koko yhtiön potentiaali, kun ostettu viides liiketoiminta-alue on integroitu.

Uusi liiketoiminta-alueiden rakenne 1.1.2020 alkaen

Ahlstrom-Munksjön organisaatiorakenne ja raportointisegmentit sekä niiden johtajat ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat:

  • Filtration and Performance Solutions -liiketoiminta-alue, Executive Vice President Daniele Borlatto
  • Advanced Solutions -liiketoiminta-alue, Executive Vice President Omar Hoek
  • Industrial Solutions -liiketoiminta-alue, Executive Vice President Dan Adrianzon
  • Food and Technical Solutions -liiketoiminta-alue, Executive Vice President Robyn Buss
  • Decor Solutions -liiketoiminta-alue, Executive Vice President Tomas Wulkan

Uuden rakenteen pohjalta tehtävä pitkäaikaisen liiketoiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen vuodelle 2020 sekä siitä eteenpäin valmistuu kuluvan vuoden toisen puoliskon aikana. Kunkin liiketoiminta-alueen organisaatio ja siihen kuuluvat liiketoimintayksiköt julkistetaan vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana.

Toimitusjohtaja Hans Sohlström kommentoi: ”Kansainväliset liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt ovat yhtiömme strateginen kulmakivi ja menestystekijä. Hajautetut liiketoiminnat ja paikallinen vastuullisuus edistävät hyvää asiakaspalvelua, laatua, innovaatioita, tulosta ja kasvua kaikkein tehokkaimmin. Viisi liiketoiminta-aluetta on määritelty ja liiketoimintayksiköt on ryhmitelty liiketoiminta-alueisiin strategisten tavoitteiden, ydinosaamisen ja kunkin liiketoiminnon erityispiirteiden perusteella. Ennalta suunniteltu organisaatiomuutos on luonteva askel Expera Specialty Solutions integroinnissa osaksi Ahlstrom-Munksjötä.”

Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Robyn Buss on nimitetty 1.10.2019 alkaen tehtävään Executive Vice President, North America Specialty Solutions. Hän seuraa tehtävässä Russ Wankea, joka jää eläkkeelle syyskuun lopussa.

Toimitusjohtaja Hans Sohlström: ”Haluan kiittää Russ Wankea hänen tärkeästä panoksestaan Expera Specialty Solutionsin sujuvassa integroinnissa Ahlstrom-Munksjöhön. Toivotan hänelle kaikkea hyvää eläkevuosille. Samalla toivotan Robyn Bussin tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. Hänen vahva asiakaslähtöinen johtajuutensa, liike-elämän ammattitaitonsa ja erityisesti Pohjois-Amerikasta hankittu kokemus tuovat arvokkaan lisän johtoryhmään.”

Daniele Borlatto on nimitetty 7.6.2019 alkaen tehtävään Executive Vice President, Filtration and Performance. Hänen nykyinen tehtävänsä on Executive Vice President, Industrial Solutions. Daniele Borlatto seuraa tässä asemassa Fulvio Capussottia, joka siirtyy uusiin tehtäviin Ahlstrom-Munksjön ulkopuolella.

Hans Sohlström: ”Kiitän Fulvio Capussottia arvokkaasta ja tuloksellisesta panoksesta yhtiömme hyväksi ja toivotan hänelle onnea uudella urallaan. Daniele Borlatto on erittäin ammattitaitoinen ja kokenut yritysjohtaja, ja hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1990. Hän on oikea ihminen johtamaan ja kehittämään edelleen Filtration and Performance -liiketoiminta-aluetta, koska hän on jo aikaisemmin tehnyt samaa työtä Fulvion edeltäjänä.”

Dan Adrianzon on nimitetty 7.6.2019 alkaen tehtävään Executive Vice President, Industrial Solutions. Hän toimii tällä hetkellä henkilöstö- ja turvallisuusjohtajana. Hans Sohlström jatkaa: ”Dan Adrianzon on erinomainen valinta Industrial Solutions -liiketoiminta-alueen johtajaksi, koska hän johti menestyksellisesti Industrial Applications -liiketoiminta-aluetta Munksjö-konsernissa vuosina 2013 - 2017 ennen kuin hän aloitti johtamaan Ahlstromin ja Munksjön integraatiota. Nyt kun integraatio on saatu päätökseen ja tärkeimmät synergiat on saavutettu, Dan on valmis ottamaan vastaan seuraavan tärkeän tehtävänsä.”

Tarja Takko, joka on tällä hetkellä Vice President, HR Development, and HR Business Partner, Filtration and Performance, on 7.6.2019 alkaen nimitetty vt. Henkilöstö- ja turvallisuusjohtajaksi. Hans Sohlström: ”Tärkein menestystekijämme ovat osaavat ja sitoutuneet ihmiset. Siksi on erittäin tärkeää valita kuhunkin tehtävään mitat täyttävä seuraaja. Haluan toivottaa Tarja Takon tervetulleeksi johtoryhmäämme.”

Lisätietoja:


Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.