Ahlstrom-Munksjö: Förändringar i ledningsgruppen och implementering av en ny affärsstruktur i syfte att integrera den förvärvade verksamheten och genomföra en strategisk anpassning

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE den 25 april 2019 kl. 08:15

Ahlstrom-Munksjö kommer att implementera en ny affärs- och rapporteringsstruktur från och med 1 januari 2020. Den nya organisationsstrukturen är ett naturligt nästa steg efter förvärvet och den inledande integreringen av Expera Specialty Solutions. Genom den nya strukturen kan Ahlstrom-Munksjö främja företagets kärnkompetenser, finslipa sina strategiska mål och anpassa egenskaperna för respektive affärsområde.

I den nya organisationsstrukturen kombineras verksamheter som delar kärnkompetenser, strategiska mål och egenskaper. Detta gör att Ahlstrom-Munksjö kan stärka och ytterligare lyfta fram sin kompetens inom produktutveckling och innovation, hantering av stora internationella kunder, produkt- och tillverkningsteknik samt processförbättring och produktionsoptimering. Omorganisationen stärker lönsamtillväxt, konkurrenskraft samt kundservice.

Det betydande förvärvet av Expera Specialty Solutions slutfördes den 10 oktober 2018. Förvärvet nästan tredubblade Ahlstrom-Munksjös nettoförsäljning i USA. Den nya specialpappersverksamheten är ett mycket bra komplement till Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade verksamhet och skapar gynnsamma kostnads- och affärssynergier. Integreringsarbetet har gått smidigt. Genom den nya affärsstrukturen, där den förvärvade femte verksamheten integreras i Ahlstrom-Munksjös operativa plattform, kommer hela potentialen i sammanslagningen av verksamheterna att kunna förverkligas.

Den nya affärsområdesstrukturen från och med 1 januari 2020

Ahlstrom-Munksjös organisationsstruktur och rapporteringssegment med tillhörande chefer blir från och med 1 januari 2020:

  • Affärsområde Filtration and Performance Solutions, Executive Vice President Daniele Borlatto
  • Affärsområde Advanced Solutions, Executive Vice President Omar Hoek
  • Affärsområde Industrial Solutions, Executive Vice President Dan Adrianzon
  • Affärsområde Food and Technical Solutions, Executive Vice President Robyn Buss
  • Affärsområde Decor Solutions, Executive Vice President Tomas Wulkan

Den långsiktiga verksamhetsplaneringen och upprättandet av mål för 2020 och framåt kommer att slutföras under andra halvåret i år baserat på den nya strukturen. Verksamheterna och organisationen inom respektive affärsområde kommer att meddelas under tredje kvartalet 2019.

Hans Sohlström, koncernchef och VD, säger: – Den globala strukturen för affärsområdena och affärsenheterna är en strategisk hörnpelare och viktig framgångsfaktor för vårt företag. Decentraliserat heltäckande affärsansvar och lokal ansvarsskyldighet skapar god kundservice, kvalitet, innovation och lönsamhet med maximal effektivtet. De fem affärsområdena definieras och affärsenheterna delas in i affärsområden baserat på strategiska mål, kärnförmågor och de viktigaste egenskaperna för varje affärsområde. Den här organisationsförändringen har planerats i förväg och utgör ett naturligt nästa steg i integrationen av Expera Specialty Solutions i vår koncern.

Förändringar i koncernens ledningsgrupp

Robyn Buss utses till Executive Vice President för affärsområdet North America Specialty Solutions från och med 1 oktober 2019. Hon efterträder Russ Wanke, som går i pension i slutet av september.

Hans Sohlström, koncernchef och VD, säger: – Jag vill tacka Russ Wanke för hans värdefulla bidrag till att säkerställa en smidig integrering av Expera Specialty Solutions i Ahlstrom-Munksjö och önskar honom lycka till med pensionen. Samtidigt välkomnar jag Robyn Buss till koncernens ledningsgrupp. Hennes starka och kundfokuserade ledarskap, kunskaper och erfarenhet från framför allt Nordamerika kommer att bli ett värdefullt tillskott till koncernens ledningsgrupp.

Daniele Borlatto utses till Executive Vice President för affärsområdet Filtration and Performance från och med 7 juni 2019. Han är för tillfället Executive Vice President för affärsområdet Industrial Solutions. Daniele efterträder Fulvio Capussotti, som tar sig an nya ansvarsuppgifter utanför Ahlstrom-Munksjö och lämnar företaget samma datum.

Hans Sohlström säger: – Jag vill tacka Fulvio Capussotti för hans värdefulla och framgångsrika bidrag till vårt företag och önskar honom lycka till i den vidare karriären. Daniele Borlatto är en mycket erfaren chef som arbetat hos företaget sedan 1990. Han har mycket goda förutsättningar att leda Filtration and Performance vidare, eftersom han i sin roll som Fulvios företrädare byggt upp och lett den här verksamheten tidigare.

Dan Adrianzon utses till Executive Vice President för affärsområdet Industrial Solutions från och med 7 juni 2019. Han är för närvarande Executive Vice President för People and Safety. Hans Sohlström fortsätter: – Dan Adrianzon har goda förutsättningar att leda affärsområdet Industrial Solutions eftersom han framgångsrikt varit chef för affärsområdet Industrial Applications inom Munksjö Group under 2013–2017, innan han tog över ansvaret för integreringen mellan Ahlstrom och Munksjö. Eftersom integreringen nu är färdig och de viktigaste synergieffekterna har uppnåtts, är Dan redo för nästa viktiga uppdrag.

Tarja Takko, som för närvarande är Vice President, Talent and Development, Group HR och HR Business Partner, Filtration & Performance, utses till tillförordnad Vice President för People and Safety från och med 7 juni 2019. Hans Sohlström fortsätter: – Vår viktigaste framgångsfaktor är vår kunniga och engagerade personal, och därför är det extremt viktigt att ha en stabil överlämning på området. Jag vill passa på att välkomna Tarja Takko till vår ledningsgrupp.

För mer information, vänligen kontakta:


Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 8882520
Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.