Ahlstrom-Munksjö Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.1.2019 klo 11.00

Nimitystoimikunta on tänään tehnyt vuoden 2019 yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Päätös hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (Nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja Nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa (100 000 euroa vuonna 2018), varapuheenjohtajan 90 000 euroa (80 000 euroa) ja muiden jäsenten 65 000 euroa (60 000).

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa (12 000 euroa) ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa (6 000 euroa).

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa (8 000 euroa) ja muiden henkilöstövaliokunnan jäsenten 5 000 euroa (4 000 euroa).

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa (8 000 euroa) ja muiden jäsenten 4 000 euroa (4 000 euroa).

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Valerie A. Mars.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Jaakko Eskola.

Pernilla Walfridsson ei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Peter Seligson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Vuorineuvos Jaakko Eskola (syntynyt 1958), Suomen kansalainen, diplomi-insinööri Helsingin Teknillinen korkeakoulu, on toiminut Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtajana vuodesta 2015 lähtien. Hän on toiminut vuodesta 1998 alkaen useissa johtotehtävissä Wärtsilän palveluksessa; varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, 2013–2015; Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2006–2015; Power Plants -liiketoiminta, myynti- ja markkinointijohtaja, 2005–2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja, 1998–2005. Ennen siirtymistään Wärtsilän palvelukseen vuorineuvos Eskola toimi PCA Corporate Financessa (johtaja 1997–1998); Kansallis-Osake-Pankissa (kansainvälisen projektirahoituksen johtotehtävät 1986–1997); Teollistamisrahastossa (yritystutkija 1984–1986) sekä VTT:ssä (tutkija 1983–1984).

Vuorineuvos Eskola on Teknologiateollisuus ry:n ja Pörssisäätiön hallituksen jäsen. Hän toimi European Marine Equipment Councilin (EMEC) puheenjohtajana vuosina 2008–2011.

Vuorineuvos Eskola on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Lasse Heinonen ja Alexander Ehrnrooth, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lasse Heinonen ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AC Invest Five B.V:stä, jonka emoyhtiön Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja hän on. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla www.ahlstrom-munksjo.com/fi/yhtiokokous-2019

Helsingissä 25.1.2019

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunta

Lisätietoja
Mikael Lilius, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
via Helena Staffans, 010 888 4221, helena.staffans@ahlstromcapital.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.