Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.6.2018 klo. 15.00 (EEST)   

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunta on nimitetty. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan:  

  •  Kari Kauniskangas (AC Invest Five B.V., Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistama)  
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy)
  • Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) 

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on valinnut Elisabet Salander Björklundin toiseksi asiantuntijajäseneksi.  

Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Kari Kauniskankaan toimikunnan puheenjohtajaksi. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakkeenomistajarekisterin perusteella.  

Nimitystoimikunnan ovat nimittäneet (1) AC Invest Five B.V. (Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistama) (2) Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy (yhdessä kuten kuvattu alla) ja (3) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.  

Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Ahlstrom-Munksjön tietoon on saatettu, että Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen.  

31.5.2019 Ahlström Capital Oy:n (100 % omistetun tytäryhtiön AC Invest Fiven B.V.:n kautta) omistus oli 21 618 957 osaketta (18,69 %), Viknum AB:n ja Belgrano Inversiones Oy:n yhteenlaskettu omistus oli 14 716 514 osaketta (12,72 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus oli 4 095 593 osaketta (3,54 %).  

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 


Lisätietoja:
   
 

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, puh. +358 (0) 10 888 4994, s-posti: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com 
Ahlstrom-Munksjö in brief

Ahlstrom-Munksjö is a global leader in fiber-based materials, supplying innovative and sustainable solutions to its customers. Our mission is to expand the role of fiber-based solutions for sustainable everyday life. Our offering include filter materials, release liners, food and beverage processing materials, decor papers, abrasive and tape backings, electrotechnical paper, glass fiber materials, medical fiber materials and solutions for diagnostics as well as a range of specialty papers for industrial and consumer end-uses. Our annual net sales are about EUR 3 billion and we employ some 8,000 people. The Ahlstrom-Munksjö share is listed on the Nasdaq Helsinki and Stockholm. Read more at www.ahlstrom-munksjo.com.