Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 11 juni 2018 kl. 15:00 (EEST)  

Ahlstrom-Munksjös valberedning har utsetts. Valberedningen består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Följande tre representanter har nominerats till valberedningen:

  • Kari Kauniskangas (AC Invest Five B.V., helägt av Ahlström Capital Oy)
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy)
  • Mikko Mursula (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen)              

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar enligt valberedningens arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har därtill utsett Elisabet Salander Björklund att fungera som den andra sakkunniga medlemmen.

Valberedningen har bland sina medlemmar valt Kari Kauniskangas till ordförande. Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab samt det register över aktieägare som förs av Euroclear Sweden AB.

Valberedningen har utsetts av (1) AC Invest Five B.V. (helägt av Ahlström Capital Oy), (2) Viknum och Belgrano Inversiones (tillsammans enligt nedan) och (3) Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Ahlstrom-Munksjö har blivit informerad om att ett dylikt avtal ingåtts mellan Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy.

Den 31 maj 2018 uppgick Ahlström Capital Oy:s (via det helägda dotterbolaget AC Invest Five B.V.) innehav till 21,618,957 aktier (18,69 %), det sammanlagda ägandet i Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy till 14,716,514 aktier (12,72 %), och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens innehav till 4,095,593 aktier (3.54 %).

Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och valberedningens medlemmar.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, tel. +358 (0) 10 888 4994, email: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.comAhlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.