Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE PARANI

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 30.7.2019 klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2019. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Kohokohtia

 •  Toisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 25 % ja oli 83,8 miljoonaa euroa (IFRS 67,1 milj. euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä).
 •  Kannattavuus parani edelleen, kun tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui
 •  Rahavirta parani 63,1 miljoonaan euroon (27,5 milj. euroa)
 •  Markkinaympäristö oli edelleen epävarma, ja kysyntä vaihteli
 •  Ahlstrom-Munksjö lanseerasi uusia tuotteita, kuten uuden sukupolven irrokepohjamateriaalin RFID-älykorttien laminointiin
 •  Ahlstrom-Munksjön vastuullisuustyölle myönnettiin kolmas peräkkäinen EcoVadis Gold -tunnustus, ja yhtiö kuuluu kaikista arvioiduista toimittajista parhaaseen 1 prosenttiin

Q2/2019 vs. Q2/2018 pro forma

 •  Liikevaihto oli 745,3 miljoonaa euroa (766,0 milj. euroa), laskua 2,7 %.
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 83,8 miljoonaa euroa (82,8 milj. euroa) eli 11,2 % (10,8 %) liikevaihdosta
 •  Tuotteiden bruttokatteet paranivat edelleen, mutta myyntimäärien lasku vaikutti kannattavuuteen
 •  Tilikauden voitto oli 14,8 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa), missä näkyy poistojen ja nettorahoituserien kasvun vaikutus
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,20 euroa)
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,25 euroa (0,32 euroa)

1–6/2019 vs. 1–6/2018 pro forma

 •  Liikevaihto oli 1 504,0 miljoonaa euroa (1 516,9 milj. euroa)
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 158,8 miljoonaa euroa (169,1 milj. euroa) eli 10,6 % (11,1 %) liikevaihdosta
 •  Tuotteiden bruttokatteet paranivat edelleen, mutta myyntimäärien lasku vaikutti kannattavuuteen
 •  Tilikauden voitto oli 18,9 miljoonaa euroa (47,8 milj. euroa), missä näkyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien merkittävä vaikutus sekä poistojen ja nettorahoituserien kasvun vaikutus
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,41 euroa)
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,46 euroa (0,64 euroa)

Avainlukuja

IFRS avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
Q2/2019 Q2/2018 Q1/2019 1-6/2019 1-6/2018 2018
Liikevaihto 745,3 587,8 758,7 1 504,0 1 160,2 2 438,0
Vertailukelpoinen käyttökate 83,8 67,1 75,0 158,8 133,8 277,7
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,2 11,4 9,9 10,6 11,5 11,4
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,7 -6,8 -14,8 -20,5 -11,8 -55,1
Käyttökate 78,1 60,4 60,2 138,3 122,0 222,6
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 53,8 45,2 45,2 99,0 89,7 186,1
Vertailukelpoinen liiketulos 40,7 37,5 32,6 73,3 74,5 151,4
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 5,5 6,4 4,3 4,9 6,4 6,2
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,7 -6,8 -14,8 -20,5 -11,8 -62,7
Liiketulos 35,0 30,7 17,8 52,9 62,7 88,7
Tilikauden voitto 14,8 22,1 4,1 18,9 43,3 42,9
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,13 0,22 0,03 0,16 0,44 0,43
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,25 0,34 0,21 0,46 0,65 1,18
Liiketoiminnan nettorahavirta 63,1 27,5 29,9 92,9 32,7 91,6
Poistot ja arvonalentumiset 43,1 29,6 42,4 85,5 59,3 133,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 38,7 31,4 35,5 74,2 57,1 160,1
Nettovelka 1 052,8 422,2 1 052,0 1 052,8 422,2 971,3
Velkaantumisaste, % 93,5 41,6 93,6 93,5 41,6 83,6


Pro forma avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
IFRS
Q2/2019
pro forma Q2/2018 IFRS
Q1/2019
IFRS
1-6/2019
pro forma
1-6/2018
pro forma 2018
Liikevaihto 745,3 766,0 758,7 1 504,0 1 516,9 2 996,9
Vertailukelpoinen käyttökate 83,8 82,8 75,0 158,8 169,1 329,9
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,2 10,8 9,9 10,6 11,1 11,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,7 -6,3 -14,8 -20,5 -11,2 -39,6
Käyttökate 78,1 76,5 60,2 138,3 157,9 290,3
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 53,8 56,4 45,2 99,0 116,4 225,5
Vertailukelpoinen liiketulos 40,7 44,2 32,6 73,3 92,1 176,6
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 5,5 5,8 4,3 4,9 6,1 5,9
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,7 -6,3 -14,8 -20,5 -11,2 -47,3
Liiketulos 35,0 37,9 17,8 52,9 80,9 129,4
Tilikauden voitto 14,8 23,4 4,1 18,9 47,8 63,2
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,13 0,20 0,03 0,16 0,41 0,54
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa * 0,25 0,32 0,21 0,46 0,64 1,15
Poistot ja arvonalentumiset 43,1 38,6 42,4 85,5 77,0 161,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 38,7 36,8 35,5 74,2 65,8 176,3

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.   

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä tai hankintamenon kohdistamisia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja avainluvuista on liitteessä 2.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Taloudellinen tuloksemme parani vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Toteutimme menestyksekkäästi kaupallista strategiaamme, joka keskittyy tuotteiden erottautumiseen, palveluun ja laatuun. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat edelleen ja nousivat ennätykselliselle tasolle. Tämä tukee kannattavuutta entisestään, kun myyntimäärät kasvavat.

On ilahduttavaa, että pystyimme samalla myös pienentämään kiinteitä kustannuksiamme. Niiden lasku kumosi osan matalina pysyneiden toimitusmäärien vaikutuksesta. Vertailukelpoinen käyttökate parani toisella neljänneksellä 84 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajanjakson 83 miljoonasta eurosta ja vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen 75 miljoonasta eurosta. Myös käyttökateprosenttimme parani.

Liiketoiminnan rahavirta kaksinkertaistui kiinnittäessämme huomiota käyttöpääomaan ja sen aktiiviseen hallintaan. Nettovelka pysyi lähes ennallaan, vaikka maksoimme puolet vuotuisesta osingosta.

Epävarma markkinaympäristö

Markkinaympäristö pysyi epävarmana, kun kysyntä vaihteli edelleen. Kun ei oteta huomioon paperikoneen sulkemista Ranskan Stenayssa, toimitusmäärämme pienenivät 5 prosenttia edellisvuodesta ja rasittivat selvästi kannattavuuttamme. Kehittyneiden kuitupohjaisten ratkaisujen toimittajana keskitymme strategiamme mukaisiin asiakassuhteisiin.

Merkittäviä askelia strategian etenemisessä

Toisella neljänneksellä saimme päätökseen paalauslinjan modernisoinnin Aspan sellutehtaalla Ruotsissa. Linjan käynnistys on edennyt hyvin, ja sen myötä olemme voineet parantaa työturvallisuutta ja tehostaa tuotantoa. Lisäksi sen myötä pääsemme tarjoamaan tuotteitamme uusille asiakkaille.

Olemme jatkaneet uusien lisäarvoa tuovien tuotteiden lanseerauksia. Uutuuksia ovat muun muassa Optilam™, uuden sukupolven irrokepohjamateriaali, joka helpottaa ja tehostaa elektroniikkateollisuuden asiakkaidemme RFID-älykorttien laminointiprosessia. Lisäksi rasvankestäville pakkauspapereillemme myönnettiin TÜV Austrian OK compost HOME- ja OK compost INDUSTRIAL -sertifikaatit. Ne vahvistavat asiakkaillemme, että rasvankestäviä pakkauspapereitamme voidaan kompostoida.

Työmme ympäristön, työvoiman, reilun liiketoiminnan periaatteiden ja vastuullisen hankinnan hyväksi palkittiin kolmannella peräkkäisellä EcoVadis Gold -tunnustuksella. Tunnustus vahvistaa käsitystämme siitä, että olemme oikealla tiellä kohti strategisia tavoitteitamme, ja se on puolueettoman tahon antama arvio toimintamme tasosta.

Suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti epävarmasta markkinaympäristöstä huolimatta. Meillä on johtavat markkina-asemat sekä monipuolinen ja tasapainoinen tuotevalikoima. Se tuo meille vakautta ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa.  Viime aikaisten yritysostojen integrointi sujuu suunnitellusti, ja keskitymme synergiaetujen saavuttamiseen ja rahavirran vahvistamiseen tavoitteidemme mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate saavutti 330 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Kysyntä on hidastunut jonkin verran tietyissä tuotesegmenteissä, ja asiakkaat ovat pienentäneet varastoja. Yleinen markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja kysyntä vaihtelee edelleen. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtään tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, ja tavoitteena olevien synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan vahvistavan koko vuoden tulosta.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Ahlstrom-Munksjö altistuu makrotalouden ja teollisuuteen liittyvien tapahtumien aiheuttamille markkinaolosuhteiden muutoksille ja epävarmuudelle sekä riskeille, joita mahdollisesti syntyy sen toiminnoista, liiketoimintaympäristön muutoksista, maailmantalouden kehityksestä tai lainsäädännön muutoksista. Tällaisten riskien toteutumisella saattaisi olla oleellisia haittavaikutuksia yhtiön toimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat ja Brexitin lopputulema lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin.

Ahlstrom-Munksjö on saanut äskettäin päätökseen Expera- ja Caieiras-yritysostot, eivätkä kaikki tai mitkään niihin liittyvät odotetut hyödyt välttämättä toteudu. Lisäksi yhtiö ei välttämättä pysty yhdistämään hankittuja toimintoja onnistuneesti nykyisiin liiketoimintoihinsa.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

Ahlstrom-Munksjön liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä yhtiön riskienhallinnasta on lisätietoa osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Lisätietoja

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 10 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 30.7.2019 klo 13.30 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C). Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0730_q2/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 789558

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.