Ahlstrom-Munksjö julkistaa uuden raportointirakenteen ja esitystavan mukaisen tuloslaskelman

AHLSTROM-MUNKSJÖ PÖRSSITIEDOTE, 3.4.2020 klo 10.00

Ahlstrom-Munksjö ilmoitti huhtikuussa 2019 siirtyvänsä uuteen liiketoiminta- ja raportointirakenteeseen 1.1.2020 alkaen. Uusi rakenne mahdollistaa Expera Specialty Solutionsin ja Caieiraksen integroinnin loppuun viemisen ja yritysostojen tarjoamien mahdollisuuksien saavuttamisen täysimittaisina. Uuden rakenteen myötä Ahlstrom-Munksjö tuo esiin ydinosaamistaan, tarkentaa strategisia tavoitteitaan ja yhdenmukaistaa jokaisen liiketoiminta-alueen ominaispiirteitä.

Uusi liiketoiminta-alue rakenne 1.1.2020 alkaen

Ahlstrom-Munksjön organisaatio- ja raportointirakenne 1.1.2020 alkaen on seuraava:

  • Filtration & Performance Solutions sisältäen Filtration-, Nonwovens-,
    Glass Fiber Tissue - ja Abrasive-liiketoiminnot
  • Advanced Solutions sisältäen Liquid Technologies-, Beverage & Casing-, Medical-,  Tape- ja Precision Coating -liiketoiminnot
  • Industrial Solutions sisältäen Insulation-, Release Liners- ja Coated Specialties -liiketoiminnot
  • Food Packaging & Technical Solutions sisältäen Food Packaging -, Technical- ja Parchment -liiketoiminnot
  • Decor Solutions sisältäen Decor-liiketoiminnan

Konserni on myös muuttanut tuloslaskelmansa esitystapaa yhdenmukaistaakseen sen sisäisen raportoinnin kanssa. Vuodesta 2020 alkaen kulut on esitetty toimintokohtaisesti, kun ne aikaisemmin esitettiin kulun luonteen mukaisesti. Osana tätä muutosta myös liikevaihdon määritelmää on hieman päivitetty. Muutoksen vaikutus ei ole merkittävä sen jäädessä alle 0,5 prosenttiin. Muutokset eivät muuta konsernin liiketulosta.  

Uuden raportointirakenteen ja tuloslaskelman esitystavan mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomat.

TULOSLASKELMA Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
Milj. euroa 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Liikevaihto 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -618,3 -616,6 -644,9 -664,4 -2 544,1 -1 925,9 -1 309,3
Bruttokate 83,0 94,7 100,2 93,4 371,2 288,2 193,5
Myynnin, tutkimus- ja tuotekehityksen ja hallinnon kulut -55,2 -54,9 -55,8 -67,1 -233,0 -177,8 -122,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3,5 9,3 4,0 4,0 20,7 17,2 8,0
Liiketoiminnan muut kulut -15,5 -14,7 -13,4 -12,4 -55,9 -40,5 -25,8
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta  0,2 - - - 0,2 - -
Liiketulos 16,0 34,3 35,0 17,8 103,2 87,2 52,9
Rahoituserät, netto -13,4 -14,8 -11,7 -11,6 -51,6 -38,2 -23,3
Tulos ennen veroja 2,6 19,5 23,3 6,2 51,6 49,1 29,5
Tuloverot -0,6 -7,5 -8,6 -2,1 -18,8 -18,2 -10,6
Tilikauden tulos 1,9 12,0 14,8 4,1 32,8 30,9 18,9

Operatiiviset valuuttakurssivoitot ja -tappiot sekä operatiiviset valuuttajohdannaiset esitetään tuloslaskelman rivillä myytyjä suoritteita vastaavat kulut. Vastaavat rahoitukseen liittyvät erät esitetään rivillä rahoituserät, netto.

Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoitot, hiilidioksidipäästöoikeuksien myyntivoitot, julkiset avustukset, ylijäämien myynnit, tutkimus ja tuotekehityksen sekä muut verohyvitykset.                                                                                      

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät pääosin hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot, arvonalentumiset, käyttöomaisuuden myyntitappiot ja luottotappiot.                                           

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN TIEDOT Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
Milj. euroa ellei muuta mainita 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Liikevaihto, ulkoinen
Filtration & Performance Solutions 177,4 170,4 183,5 185,9 717,1 539,8 369,4
Advanced Solutions 111,2 117,2 121,1 118,7 468,2 357,0 239,8
Industrial Solutions 174,5 188,0 197,2 198,5 758,2 583,7 395,7
Food Packaging & Technical Solutions 132,3 133,9 137,6 141,4 545,3 413,0 279,0
Decor Solutions 103,7 99,2 104,0 111,9 418,8 315,0 215,9
Muut ja eliminoinnit 2,2 2,6 1,7 1,3 7,8 5,6 3,0
Konserni 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Liikevaihto, sisäinen
Filtration & Performance Solutions 1,2 2,1 2,0 1,7 6,9 5,7 3,6
Advanced Solutions 0,5 0,6 0,6 0,5 2,1 1,6 1,0
Industrial Solutions 1,2 0,9 2,2 3,1 7,4 6,3 5,4
Food Packaging & Technical Solutions 9,0 9,2 9,2 9,7 37,1 28,1 18,9
Decor Solutions 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5
Muut ja eliminoinnit -11,8 -13,0 -14,2 -15,3 -54,3 -42,5 -29,5
Konserni - - - - - - -
Liikevaihto
Filtration & Performance Solutions 178,6 172,4 185,5 187,5 724,0 545,4 373,0
Advanced Solutions 111,7 117,8 121,7 119,1 470,2 358,6 240,8
Industrial Solutions 175,6 188,9 199,5 201,6 765,7 590,0 401,1
Food Packaging & Technical Solutions 141,3 143,1 146,8 151,2 582,4 441,1 298,0
Decor Solutions 103,7 99,4 104,2 112,2 419,6 315,8 216,4
Muut ja eliminoinnit -9,7 -10,3 -12,6 -13,9 -46,5 -36,8 -26,5
Konserni 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Käyttökate
Filtration & Performance Solutions 26,7 30,3 33,7 31,0 121,7 94,9 64,7
Advanced Solutions 10,0 13,8 14,2 12,2 50,2 40,2 26,4
Industrial Solutions 8,2 15,6 17,4 11,7 52,9 44,7 29,1
Food Packaging & Technical Solutions 15,7 15,4 8,2 12,0 51,3 35,6 20,2
Decor Solutions 9,9 6,8 7,1 1,1 25,0 15,1 8,2
Muut ja eliminoinnit -7,2 -4,1 -2,6 -7,8 -21,6 -14,5 -10,3
Konserni 63,3 77,8 78,1 60,2 279,4 216,1 138,3
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Filtration & Performance Solutions -1,7 -2,2 -0,5 - -4,4 -2,7 -0,5
Advanced Solutions -0,2 -0,0 - -0,2 -0,4 -0,2 -0,2
Industrial Solutions -3,0 -1,1 -1,0 -3,1 -8,2 -5,1 -4,1
Food Packaging & Technical Solutions -0,5 -0,6 -1,0 - -2,1 -1,6 -1,0
Decor Solutions -0,6 -0,1 -2,1 -6,8 -9,5 -9,0 -8,9
Muut ja eliminoinnit -1,1 -1,8 -1,1 -4,7 -8,8 -7,6 -5,8
Konserni -7,2 -5,8 -5,7 -14,8 -33,4 -26,3 -20,5
Vertailukelpoinen käyttökate
Filtration & Performance Solutions 28,5 32,4 34,2 31,0 126,1 97,6 65,2
Advanced Solutions 10,2 13,8 14,2 12,4 50,6 40,5 26,6
Industrial Solutions 11,2 16,7 18,4 14,8 61,1 49,9 33,2
Food Packaging & Technical Solutions 16,2 16,0 9,2 12,0 53,4 37,2 21,2
Decor Solutions 10,4 6,9 9,2 8,0 34,5 24,0 17,1
Muut ja eliminoinnit -6,0 -2,3 -1,5 -3,1 -12,9 -6,8 -4,6
Konserni 70,5 83,6 83,8 75,0 312,9 242,4 158,8
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, %
Filtration & Performance Solutions 15,9 18,8 18,4 16,5 17,4 17,9 17,5
Advanced Solutions 9,1 11,7 11,7 10,4 10,8 11,3 11,1
Industrial Solutions 6,4 8,8 9,2 7,3 8,0 8,5 8,3
Food Packaging & Technical Solutions 11,5 11,2 6,3 7,9 9,2 8,4 7,1
Decor Solutions 10,1 6,9 8,8 7,1 8,2 7,6 7,9
Konserni 10,1 11,7 11,2 9,9 10,7 10,9 10,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Filtration & Performance Solutions 6,9 10,3 10,9 7,4 35,5 28,6 18,3
Advanced Solutions 1,7 2,4 3,3 3,1 10,5 8,9 6,5
Industrial Solutions 14,5 25,5 13,2 10,0 63,1 48,7 23,2
Food Packaging & Technical Solutions 5,4 3,0 4,9 7,0 20,3 14,9 11,9
Decor Solutions 2,5 1,9 2,0 3,0 9,4 6,9 5,0
Muut ja eliminoinnit 5,4 7,5 4,3 4,9 22,2 16,8 9,3
Konserni 36,3 50,6 38,7 35,5 161,1 124,8 74,2

                                               

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
Milj. euroa 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Eurooppa 310,0 305,8 323,7 335,5 1 275,0 965,0 659,2
Pohjois-Amerikka 237,7 243,0 249,4 254,2 984,2 746,6 503,6
Etelä-Amerikka 55,7 57,0 57,3 63,5 233,5 177,8 120,8
Aasia ja Tyynenmeren alue 88,7 94,5 104,9 94,8 382,9 294,2 199,6
Muu maailma 9,2 11,0 9,8 9,8 39,7 30,6 19,6
Yhteensä 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8

 

TUNNUSLUVUT Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
Milj. euroa ellei muuta mainita 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Liikevaihto 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Liiketulosprosentti, % 2,3 4,8 4,7 2,4 3,5 3,9 3,5
Käyttökateprosentti, % 9,0 10,9 10,5 7,9 9,6 9,8 9,2
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 10,1 11,7 11,2 9,9 10,7 10,9 10,6
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 3,6 5,6 5,5 4,3 4,8 5,1 4,9

Lisätietoja:

Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.