Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2020 klo. 13:45

Päätös hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden henkilöstövaliokunnan jäsenten 5 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Valerie A. Mars ja Jaakko Eskola.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Nathalie Ahlström.

Peter Seligson ei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Jaakko Eskola valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nathalie Ahlström (syntynyt 1974), Suomen kansalainen, diplomi-insinööri / teollisuustalous ja paperiteknologia / Åbo Akademi, on toiminut  Fazer Makeiset toimitusjohtajana ja Fazer-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen siirtymistään Fazer-konserin palvelukseen Nathalie Ahlström toimi johtotehtävissä Amcor Ltd:ssä (VP & GM, High Performance Laminates, 2016-2018, Director Strategy and M&A, 2014 –2016 , VP & GM Indonesia, Singapore and India / VP Strategy South and Southeast Asia 2012–2014). Vuosina 2005-2012 Nathalie Ahlström toimi Huhtamäki Oyj:ssä useissa strategia- ja hankintatehtävissä. Hän aloitti työuransa Pöyry Management Consultingissa, missä hän toimi analyytikko- ja konsulttitehtävissä vuosina 1999-2005.

Nathalie Ahlström toimi Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenenä vuonna 2012.

Nathalie Ahlström on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Lasse Heinonen ja Alexander Ehrnrooth, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lasse Heinonen ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AC Invest Five B.V:stä, jonka emoyhtiön Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja hän on. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous-2020.

Helsingissä 27.1.2020 

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunta

Lisätietoja

Kari Kauniskangas, Ahlstrom-Munksjö Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
via Helena Staffans, puh. 010 888 4221,
helena.staffans@ahlstromcapital.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.