Ahlstrom-Munksjö puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: VAKAA TULOS POIKKEUKSELLISISSA OLOSUHTEISSA

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 28.7.2020 klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2020. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vahva vertailukelpoinen käyttökate- ja marginaalin kasvu koronaviruspandemian aiheuttamasta toimitusmäärien laskusta huolimatta
 • Nopea reagointi ja kustannusten vähennystoimet lievensivät pandemian vaikutusta
 • Pandemian vaikutus asiakkaiden aktiivisuuteen vaihteli Ahlstrom-Munksjön laajalla maantieteellisellä toiminta-alueella ja tuotevalikoiman sisällä  
 • Vahvaa kasvua terveydenhuollon ja bioteknologian loppukäyttöjen segmentissä, hengityssuojaimien materiaalien tuotantoa laajennettiin. Selvää heikentymistä talonrakennuksen, kalusteiden, kuljetuksen ja teollisuuden loppukäytöissä
 • Merkkejä asiakkaiden aktiivisuuden asteittaisesta normalisoitumisesta tietyissä segmenteissä neljänneksen lopulla
 • Taloudellinen liikkumavara lisääntyi, hyvä likviditeetti ilman merkittäviä uudelleenrahoitustarpeita
 • Ahlstrom-Munksjön uusi kuitupohjaisten ratkaisujen FortiCell®-valikoima energian varastointisovelluksiin lanseerattiin

Q2/2020 VS. Q2/2019

 • Liikevaihto laski 16,6 % ja oli 621,5 miljoonaa euroa (745,1) pääasiassa toimitusmäärien vähenemisen seurauksena 
 • Vertailukelpoinen käyttökate laski 11,7 % ja oli 74,0 miljoonaa euroa (83,8), eli 11,9 % liikevaihdosta (11,2). Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähennystoimilla oli positiivinen vaikutus.
 • Liiketulos oli 25,8 miljoonaa euroa (35,0)
 • Tilikauden tulos oli 9,0 miljoonaa euroa (14,8)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,07 euroa (0,13)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,18 euroa (0,25)

Q1-Q2/2020 VS Q1-Q2/2019

 • Liikevaihto laski 10,9 % ja oli 1 339,6 miljoonaa euroa (1 502,8). Hinnat, tuotevalikoima ja volyymit vaikuttivat negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4,4 % ja oli 165,7 miljoonaa euroa (158,8), eli 12,4 % liikevaihdosta (10,6). Alhaisempien muuttuvien kustannusten vaikutus oli suurempi kuin myyntihintojen ja toimitusmäärien laskun vaikutus. 
 • Liiketulos oli 99,6 miljoonaa euroa (52,9) mukaan lukien taidepaperiliiketoiminnan myynnistä saatu 32,0 miljoonan euron myyntivoitto
 • Tilikauden tulos oli 55,7 miljoonaa euroa (18,9)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,46 euroa (0,16)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,48 euroa (0,46)
 • Nettovelka pieneni ja oli 878,7 miljoonaa euroa (Q4/2019: 885,0) taidepaperiliiketoiminnan myynnin tukemana

AVAINLUKUJA

IFRS avainluvut Q2 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa ellei muuta mainita 2020 2019 2020 2020 2019 2019
Liikevaihto 621,5  745,1  718,1  1 339,6  1 502,8  2 915,3 
Vertailukelpoinen käyttökate 74,0  83,8  91,7  165,7  158,8  312,9 
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,9  11,2  12,8  12,4  10,6  10,7 
Käyttökate 69,1  78,1  120,5  189,6  138,3  279,4 
Vertailukelpoinen liiketulos 31,8  40,7  49,1  80,9  73,3  139,0 
Liiketulos 25,8  35,0  73,7  99,6  52,9  103,2 
Tilikauden tulos 9,0  14,8  46,6  55,7  18,9  32,8 
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,07  0,13  0,40  0,46  0,16  0,27 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,10  0,16  0,21  0,31  0,29  0,50 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,18  0,25  0,30  0,48  0,46  0,84 
Oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 5,9  1,7  6,5  5,9  1,7  2,9 
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 5,4  6,4  6,0  5,4  6,4  5,2 
Sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,4  3,6  6,8  6,4  3,6  4,4 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,3  6,9  6,6  6,3  6,9  5,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta 8,5  63,1  11,8  20,4  92,9  286,7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 24,4  38,7  26,3  50,7  74,2  161,1 
Nettovelka 878,7  1 044,7  854,3  878,7  1 044,7  885,0 
Velkaantumisaste, % 74,3  92,8  72,3  74,3  92,8  71,8 

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.ame

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Olen tyytyväinen toisen neljänneksen tulokseemme ja etenkin nopeisiin reaktioihimme ja toimenpiteisiimme, joilla lievensimme koronaviruspandemian lyhyen aikavälin vaikutuksia. Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 74 miljoonan euron vertailukelpoinen käyttökate ja 11,9 prosenttiin noussut marginaali ovat hyviä saavutuksia. Olemme pystyneet pitämään tehtaamme toiminnassa, palvelemaan asiakkaitamme ja varmistamaan samalla työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden COVID-19-turvallisuusprotokollamme ansiosta. Lisäksi taloudellinen joustavuutemme on kasvanut, maksuvalmiutemme on hyvä eikä meillä ole merkittävää tarvetta uudelleenrahoitukseen lyhyellä aikavälillä.

VAIHTELEVA VAIKUTUS ASIAKKAIDEN AKTIIVISUUTEEN – TOIMENPITEITÄ VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISEKSI

Koronaviruspandemian vaikutus asiakkaiden aktiivisuuteen on vaihdellut, koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja kuitupohjaisten ratkaisujen valikoima. Kysyntä pysyi vahvana terveydenhuollon ja bioteknologian loppukäyttöjen segmenteissä ja suhteellisen vakaana kulutustavaroiden segmentissä, jossa tosin oli jonkin verran vaihtelua loppukäytön mukaan. Lasku oli suurin talonrakennuksen, kalusteiden, kuljetuksen ja teollisuuden loppukäytöissä. Kaiken kaikkiaan toimituksemme vähenivät 10 prosenttia poikkeuksellisessa markkinaympäristössä. Toimitusmäärien lasku oli merkittävin liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen laskuun vaikuttanut tekijä. Teimme kuitenkin kovasti töitä pienentääksemme muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia, mikä lievensi volyymien laskun vaikutusta.

Olen iloinen myös siitä, että pystyimme edistämään liiketoimintaamme pandemian aikana. Suodatinmateriaalien syvällisen asiantuntemuksemme, joustavan organisaatiomme ja yhteisen tuotantojärjestelmämme ansiosta pystyimme laajentamaan kasvosuojaimien kankaiden tuotantoa linjoille, joilla tavallisesti valmistetaan muita kuitupohjaisia materiaaleja. Otimme myös seuraavat askeleemme sähköajoneuvojen akkumarkkinoilla esittelemällä valikoiman kuitupohjaisia sovelluksia energian varastointiin. Uusia lisäarvoratkaisujamme on myös vaihdettava suodatinmateriaali ulkoiluvaatebrändin kasvosuojaimiin. 

Ympäristötyömme, työvoimakäytäntömme, reilun liiketoiminnan periaatteemme ja vastuullinen hankintamme palkittiin neljännellä peräkkäisellä EcoVadis Gold -tunnustuksella. Tämä vahvistaa kestävän kehityksen strategiaamme.

KATSE TULEVAISUUTEEN

Jatkamme toimia heikon markkinakysynnän vaikutusten lieventämiseksi kolmannella neljänneksellä. Jatkamme myös työtä kilpailukykymme varmistamiseksi pitkällä aikavälillä sekä aiemmin julkistamiemme kustannussäästöohjelmien toteutusta. Olen erittäin ylpeä siitä, miten hyvin organisaatiomme on suoriutunut näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä todella korostaa yrityskulttuurimme vahvuuksia: yrittäjähenkistä johtamista, yhteistyötä asiakkaiden kanssa, innovointia ja saumatonta maailmanlaajuista tiimityötä.

NÄKYMÄT VUODEN 2020 KOLMANNELLE NELJÄNNEKSELLE

Yleinen markkinaympäristö pysyy epävarmana, vaikkakin asiakkaiden aktiivisuuden asteittaisesta normalisoitumisesta on merkkejä tietyissä loppukäyttösegmenteissä. Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä terveydenhuollon ja bioteknologian loppukäyttöjen segmenteissä. Kulutustavaroihin liittyvien tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana, mutta talonrakennuksen ja teollisuuden tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan heikkona. Kalustuksen ja kuljetukseen liittyvien tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän. Ahlstrom-Munksjön vuoden 2020 kolmannen neljänneksen toimitusmäärien odotetaan jäävän vuoden 2019 vertailukautta pienemmiksi.

Aspan sellutehtaan suunnitellun kunnossapitoseisokin odotetaan toteutuvan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja sillä odotetaan olevan noin 4 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus.

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoisen käyttökatteen vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2019 vertailukaudella.

LÄHIAJAN RISKIT

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti lukuisia käyttötarkoituksia, yksittäisiin liiketoimintoihin liittyvät tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön kokonaisuudessa. Maailmantalouden kasvun hidastumisella ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla olosuhteilla voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konsernin taloudelliseen tulokseen, toimintoihin ja taloudelliseen asemaan. 

Viime aikoina koronaviruspandemia on ollut keskeinen epävarmuutta kasvattava tekijä talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Laajemman talouden laskusuhdanteen riski on selvästi kasvanut, ja jos riski toteutuu, se saattaa heikentää monien Ahlstrom-Munksjön tuotteiden kysyntää pidemmäksi aikaa. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan maailmantalous supistuu 4,9 prosenttia vuonna 2020 ja pandemialla on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennakoitua suurempi negatiivinen vaikutus taloudelliseen toimintaan. Elpymisen ennustetaan olevan asteittaista. Pandemian täyttä vaikutusta ei voida ennakoida tässä vaiheessa. Se riippuu pandemian kestosta ja vakavuudesta sekä pandemian rajoittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Ahlstrom-Munksjö on arvioinut varojen ja velkojen kirjanpitoarvot (esim. liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, laskennalliset verot, myyntisaamiset sekä eläkejärjestelyt) sekä arvioinut uudelleen arvonalentumisten tarpeen. Arviointien perusteella pandemian seuraukset eivät tällä hetkellä vaikuta omaisuuserien arvostuksiin.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan, säännösten ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat uhkaavat maailmantaloutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin. 

Operatiiviset riskit, kuten henkilöstön poissaolot, keskeisten raaka-aineiden toimitukset sekä toimitukset asiakkaille, ovat myös lisääntyneet pandemian seurauksena. Näitä riskejä on pienennetty nopeilla ja koordinoiduilla toimilla sekä Ahlstrom-Munksjön COVID-19-turvallisuusprotokollan käyttöönotolla. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen operatiivisille riskeille voi kasvaa. 

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Lyhyen aikavälin riskejä pienennetään esimerkiksi suojauksen ja luottovakuutuksen kaltaisilla menetelmillä. Ylimääräinen riskinarviointi on tehty asiakassaatavien osalta, jotta on voitu arvioida koronaviruspandemian mahdollisia vaikutuksia. Arvioinnin perusteella ei ole havaittu merkittävää kasvua luottotappioissa eikä Ahlstrom-Munksjön asiakassaataviin liittyvissä maksuviivästyksissä ole toistaiseksi tapahtunut merkittävää muutosta. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen luottoriskeille, kuten asiakkaiden maksuviivästyksille, voi kasvaa. 

Pandemia on lisännyt riskiä siitä, että rahoittajat tulevat entistä varovaisemmiksi ja pankkien halukkuus rahoituksen myöntämiseen vähenee. Tämä voi vaikuttaa jälleenrahoitukseen ja lisätä rahoituskuluja. Ahlstrom-Munksjön maksuvalmius on pysynyt hyvänä, ja yhtiö sopi toisella neljänneksellä lisärahoitusjärjestelyistä maksuvalmiutensa vahvistamiseksi. Yhtiöllä ei ole merkittäviä jälleenrahoituksen tarpeita lyhyellä aikavälillä.

Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena. 

Yhtiö arvioi säännöllisesti, mikä on sen liiketoimintakokonaisuuden kannalta paras rakenne, ja arvioi järjestelmällisesti yritysjärjestelymahdollisuuksia. Odotettujen synergioiden toteutuminen mahdollisten liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä edellyttää merkittävää integraatiotyötä. 

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 010 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suora verkkolähetys (webcast) ja puhelinkonferenssi järjestetään julkaisupäivänä 28.7.2020 klo 13.30. Tuloksen esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa:

https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0728_q2/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 814977

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhelinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.