Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.6.2020 klo. 11.00    

Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nimitetty. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan:   

  • Kari Kauniskangas (AC Invest Five B.V., Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistama)   
  • Alexander Ehrnrooth (Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy ja Alexander Ehrnrooth) 
  • Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)  

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä lisäksi hallitus on valinnut Elisabet Salander Björklundin toiseksi asiantuntijajäseneksi.   

Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Kari Kauniskankaan toimikunnan puheenjohtajaksi. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakkeenomistajarekisterin perusteella.   

Nimitystoimikunnan ovat nimittäneet (1) AC Invest Five B.V., (Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistama), (2) Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy ja Alexander Ehrnrooth (yhdessä kuten kuvattu alla) ja (3) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.   

Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Ahlstrom-Munksjön tietoon on saatettu, että Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy ja Alexander Ehrnrooth ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen.   

29.5.2020 Ahlström Capital Oy:n (100 % omistetun tytäryhtiön AC Invest Fiven B.V.:n kautta) omistus oli 21 618 957 osaketta (18,69 %), Viknum AB:n, Belgrano Inversiones Oy:n ja Alexander Ehrnroothin yhteenlaskettu omistus oli 14 717 714 osaketta (12,73 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus oli 3 146 781 osaketta (2,72 %).   

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Lisätietoja:     

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, puh. +358 (0) 10 888 4994, s-posti: johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.